تاثیر توسعه رهبری خدمت گرا بر مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی در سازمان های دولتی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 185

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MGTCONF5_051

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

چکیده مقاله:

مقاله حاضر به موضوع "اهمیت توسعه مهارت های رهبری در موفقیت سازمان های دولتی" می پردازد. در دنیای امروز، سازمان های دولتی نقش حیاتی در ارائه خدمات عمومی و تحقق اهداف ملت دارند. اهمیت رهبران موثر در این سازمان ها بی پایان است. مهارت های رهبری، ابزاری برای تدبیر در مواجهه با چالش های پیچیده و تغییرات پویا در محیط سازمانی هستند. این مقاله به تفسیر مفهوم مهارت های رهبری پرداخته و مهارت های کلیدی مورد نیاز برای رهبران سازمان های دولتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. همچنین، تاثیر توسعه مهارت های رهبری بر عملکرد و موفقیت این سازمان ها با استفاده از تحقیقات موردی و شواهد علمی بررسی شده است. مقاله از روش شناسی مطالعه ادبیات و تحقیق کتابخانه ای استفاده کرده و نتایج به دست آمده نشان می دهد که توسعه مهارت های رهبری می تواند به ارتقاء کیفیت خدمات عمومی، تدابیر موثر در مواجهه با چالش های جامعه، و ایجاد تغییرات مثبت در سازمان های دولتی منجر شود. این مقاله پیشنهادات نهایی برای توسعه مهارت های رهبری در سازمان های دولتی ارائه می کند و اهمیت علمی این موضوع را تاکید می کند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

ابوذر عفیفی پور

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی، گرایش مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)،اصفهان،ایران

احسان محمد بیگی دهقی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی، گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)،اصفهان،ایران

حسین هرندی امین

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی، گرایش مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)،اصفهان،ایران

فرزانه بیگی هرچگانی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی، گرایش رفتار سازمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)،اصفهان،ایران