بررسی بازاریابی دیجیتال در کسب و کار صنعت بیمه (راهبردها، چالش ها و فرصت ها)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 89

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMIL10_005

تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1402

چکیده مقاله:

طی چند دهه اخیر فناوری، محرک کلیدی تحول صنایع مختلف در جهان بوده و صنعت بیمه نیز از این امر مستثنی است. به همین منظور، هدف از پژوهش حاضر بررسی بازاریابی دیجیتال در کسب و کار صنعت بیمه (راهبردها، چالش ها و فرصت ها) (با استفاده از تئوری داده بنیاد) می باشد. در این پژوهش با رویکرد کیفی به شناسایی ۶ دسته عوامل شامل مقوله محوری، شرایط علی، شرایط مداخله گر، راهبردها، فرصت ها، چالش ها از خبرگان و صاحبنظران حوزه بازاریابی دیجیتال در صنعت بیمه پرداخته شده در بخش کیفی، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. در مرحله کیفی، داده های حاصل از ۱۵مصاحبه نیمه ساختاریافته با روش تحلیل محتوا تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان می دهد مهمترین مقوله محوری، بازاریابی دیجیتال در صنعت بیمه؛ مهم ترین شرایط علی کسب و کار دیجیتال عبارتند از: برنامه ریزی مدیران بازاریابی شرکت های بیمه، اهداف مشتریان، پیشی گرفتن از رقبا؛ مهم ترین شرایط مداخله گر کسب و کار دیجیتال عبارتند از: شرایط محیطی، شرایط بازار هدف، شرایط پشتیبانی مالی، شریط فناوری؛ شرایط راهبردها کسب و کار دیجیتال عبارتند از: راهبردهای نوآورانه و خلاقانه، راهبردهای الگو گیری از شرکت های موفق، راهبردهای استراتژیک سازمان، ترغیب و آگاهی مشتریان؛ مهم ترین فرصت های کسب و کار دیجیتال عبارتند از: آگاهی از نیاز مشتریان، وفاداری مشتریان، اعتبار برند و مهم ترین چالش های کسب و کار دیجیتال عبارتند از: نبود امنیت فضای دیجیتال، چالش های فناوری، سواد دیجیتالی مشتریان، هزینه بر بودن محتوای دیجیتال می باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فاطمه باباخانیان

شرکت سهامی بیمه ایران، دامغان

رقیه شجری قاسم خیلی

شرکت سهامی بیمه ایران، تهران