تاثیر بازاریابی مجازی بر مدیریت توسعه بازار شرکت های بیمه

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 90

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMIL10_003

تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1402

چکیده مقاله:

امروزه برکسی پوشیده نیست که شرکت های بیمه به موجب ماهیت فعالیت شان ازکانال های مهم پس انداز و در نتیجه نهادهای مهم و محوری مالی اند که در کنار دیگر نهادهای مالی در امر تهیه و تخصیص سرمایه و کمک به تامین مالی واحدهای اقتصادی کمک می کنند. رشد و توسعه شرکت های بیمه و فعالیت های بیمه گری در کشور به طور طبیعی تابعی است از رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، به گونه ای که هر چه بر میزان توسعه فعالیت های اقتصادی در کشور افزوده شود، بر گسترش فعالیت های بیمه ای نیز افزوده می شود. (حسن زاده و همکاران، ۱۳۸۹) این تحقیق در راستای بررسی تبیین تاثیر بازاریابی مجازی بر مدیریت توسعه بازار شرکت های بیمه مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. ابزار مورد استفاده در آن پرسشنامه استاندارد می باشد که دارای روایی بوده و پایایی آن نیز مورد ارزیابی قرار گرفته شده و مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری در این تحقیق، شامل کارکنان و نمایندگان ۲۳ دفتر شرکت بیمه معلم در شهر بوشهر می باشد که تعداد آنها جمعا معادل ۱۵۰ نفر است که با استناد به جدول مورگان و کرجسی حجم نمونه معادل ۱۰۸ نفر به دست و با استفاده از روش طبقه بندی خوشه ای نسبت به نمونه گیری اقدام شده است. جهت ارزیابی بازاریابی مجازی ابعاد سهولت استفاده برای مصرف، مزایا و ارزش برای مشتریان، مدیریت اقلام محصول وکاهش هزینه برای مشتریان در نظر گرفته شده است که هر یک از این ابعاد با توسعه بازار در صنعت بیمه مورد بررسی قرار گرفته شد که مشخص گردید بازاریابی مجازی بر مدیریت توسعه بازار شرکت های بیمه معلم تاثیر دارد.

نویسندگان

محمد امین دهقانی

شرکت بیمه معلم، کارشناس صدور بیمه نامه / دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی