بررسی تاثیر میانجی تجربه خرید اینترنتی بر رضایت مشتریان و قصد خرید مجدد (نمونه موردی خدمات الکترونیک بیمه پارسیان)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 109

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF06_402

تاریخ نمایه سازی: 2 دی 1402

چکیده مقاله:

در دنیای رقابتی امروز، مشتریان به عنوان عامل کلیدی موفقیت بسیاری از سازمانها محسوب می شوند. هدف از اجرای تحقیق حاضر عبارت است از پاسخ به این سئوال کلیدی که آیا انتظار تلاش و عملکرد، خودکارآمدی و اعتماد مشتریان خدمات الکترونیک بیمه پارسیان، می تواند از طریق ایجاد و تقویت رضایت ، بر تمایل به خرید مجدد آنها تاثیر بگذارد؟ این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی ، از شاخه همبستگی است ؛ از نظر جمع آوری داده ها، تحقیق میدانی محسوب می شود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها که با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفته است ، حاکی از این است که تمامی فرضیات تحقیق حاضر مورد تایید قرار گرفته است .

نویسندگان

فائزه زارع

دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران