ارزیابی مواجهه با صداهای ترازفشارصوت بالا برعملکرد و میزان خطای انسان درانجام فعالیت های دستی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 865

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NIVHC03_051

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1391

چکیده مقاله:

صوت ناخواسته، به عنوان یکی از مهمترین عوامل فیزیکی محیط های کار در اکثریت واحدهای تولیدی مطرح بوده و مشکلات بسیار زیادی را برای کارگران صنایع ایجاد می نماید. صدا را می توان یکی از عوامل محیطی که می تواند باعث تاثیر بر عملکرد فرد و همچنین صدمات جسمی و روحی برای فرد گشته و بر بهروری تاثیر گذارد نام برد. به دلیل اهمیت عملکرد انسان این مطالعه با هدف تعیین اثرات مواجهه با صدا بر عملکرد انسان انجام شد. در این مطالعه در فشار صوت های 70 90و110دسی بل با دو عامل مشخصات فیزیکی و ایجاد حالاتمختلف منبع فشارصوت، تاثیر صدا را بر عملکرد 18 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز) 21 مرد و 21 زن ( با انجام آزمون هماهنگی دو دست سنجیده شد . یافته ها: در این مطالعه نشان داده شد که جنسیت) مرد وزن ( و حالت های ایجاد منبعع فشعار صعوت در زمعان عملکرد اخعتلاف معنی داری از نظر آماری ندارند ) p>0.05 ( و زمان عملکرد با افزایش فشار صوت افعزایش پیعدا میکنعد کعه بعه تبعع آن عملکعرد کاهش پیدا می کند و از نظر آماری عملکرد بین 68 و 38 دسی بل اختلاف معنی داری را نشان نمی دهند و عملکرد در 118 دسی بل با عملکرد در هر یک از فشار صوت های 68 و 38 دسی بل اختلاف معنی داری) p<0.05 و p<.001 ( مشاهده گردد. نتیجه گیری: بطور کلی، عملکرد با افزایش فشار صوت کاهش معی یابعد وپیرو آن خطای فرد افزایش چشعمگیری را نشعان می دهد.

کلیدواژه ها:

عوامل فیزیکی ، آزمون هماهنگی دو دست ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نویسندگان

زهرا زمانیان

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایران

علیرضا زمانیان

دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • - Clark ww, bohn ba. Efect if noise in hearing. ...
 • _ Niosh Noise - Induced loss of hearing. Cincinnati, oh, ...
 • _ Al imohammady I.[occupational Noise]. Salamat kar, 3(1&amp;2), 2006 (Persian) ...
 • - Tajik R, Ghadami A, Ghomri F, [Effects of noise ...
 • - Nasiri P, Mehravaran H, ghosi R.[Equivalent sound level measurements ...
 • - Keshtkar A , Kabir J, Asghari SH, ... The ...
 • - Taheri M, Kalatearabi H, Sharifitabar M, [Prevalence of hearing ...
 • organizations , Esfahan, 200 8 .(Persian) ...
 • - Neghab M, Madahi M, Rajaeefard A, [Occupational hearing loss ...
 • - Diaz C , Pedrero A , sound exposure during ...
 • - De Hollander AEM, van kempen EEMM, Houthuigs DJM, van ...
 • _ Pas S cheir-Vermer W. Noise and Health. The Hague, ...
 • - CHangizi M, [Repertoire of knowledge of a number of ...
 • - Kahya, E., "The effects of job characteristics and working ...
 • - Weston HC - Two Studies" in the Psychological Effects ...
 • _ Ising H., Michalak R., "Stress effects of noise in ...
 • _ Khasawneh M T., Ph.D &amp; Naravane S, "Effect of ...
 • _ Choobineh A, Hosseini , [Identify the determinants of body ...
 • - Mital, A., Kumar, S., Kilbom, S., "Ergonomics guidelines and ...
 • - Zahid A. Khan &amp; Sayed Aliul H. Rizvi., :A ...
 • _ Taylor, W., Melloy, B., Dharwada, P., Gramopadhye, A., Toler, ...
 • - Muzammil, M., Hasan, F., "Human performance under the impact ...
 • نمایش کامل مراجع