بررسی رابطه بین تکانشگری با طلاق عاطفی در زنان شهر مینودشت

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 101

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPCONF09_455

تاریخ نمایه سازی: 11 آذر 1402

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تکانشگری با طلاق عاطفی در زنان متاهل شهر مینودشت بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه انجام، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان شهر مینودشت بودند که با همسرانشان زندگی می کردند و تعداد آن ها تقریبا ۹۰۰۰ نفر می باشد. نمونه آماری این پژوهش ۳۶۸ نفر بود که به شیوه در دسترس انتخاب شده بودند و تعداد نمونه با استفاده از جدول کرجسی - مورگان بدست آمده بود. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه می باشد که شامل مقیاس طلاق عاطفی گاتمن ، مقیاس تکانشگری بارات بود و برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار spss استفاده شده است . یافته های کلی این پژوهش نشان داد که بین تکانشگری و طلاق عاطفی در زنان شهر مینودشت رابطه وجود دارد.

نویسندگان

زهرا عباسی

دانشجوی کارشناسی ، علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی , موسسه آموزش عالی شمس گنبد, گنبد کاووس

معصومه تیموری

دانشجوی کارشناسی ، علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی , موسسه آموزش عالی شمس گنبد, گنبد کاووس, ایران

ملیحه خسروی

استادیار، گروه روان شناسی و علوم تربیتی , دانشکده علوم انسانی , موسسه آموزش عالی شمس گنبد, گنبد کاووس, ایران

محسن خسروی

استادیار، گروه کامپیوتر, دانشکده فنی و مهندسی , موسسه آموزش عالی شمس گنبد, گنبد کاووس, ایران