شناسایی ابعاد و مولفه های تاثیرگذار بر آینده ورزش همگانی استان خراسان جنوبی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 127

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASSSH01_054

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1402

چکیده مقاله:

توسعه و پیشرفت واقعی کشورها شاخص های مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها ورزش می باشد. ورزش به طور عام و ورزش همگانی به طور خاص به عنوان بزرگترین پدیده اجتماعی جهان در زندگی انسان ها نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مولفه های تاثیرگذار بر آینده ورزش همگانی در استان خراسان جنوبی بود. روش تحقیق از نوع پژوهش های آمیخته بود که در بخش اول به صورت کیفی (تحلیل تماتیک) و بخش دوم به صورت کمی (تکنیک دیمتل) انجام شد. جهت جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک و جستجو در شبکه اینترنت؛ و انجام مصاحبه های عمیق استفاده شد. داده های گردآوری شده از طریق فرایند کدگذاری باز و محوری تحلیل شد. نتایج حاصل از کدگذاری اطلاعات گردآوری شده، در مجموع به مشخص شدن ۸۲ مضمون پایه و ۱۱ مضمون سازمان دهنده که شامل جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، فناوری، ارتباطات و رسانه، سیاسی- قانونی، برنامه ها و راهبردها، آموزشی، کالبدی و ارزش ها در بخش عوامل تاثیرگذار انجامید. نتایج بخش کمی پژوهش نشان داد که چهار معیار ارتباطات و رسانه، سیاسی-قانونی، برنامه ها و راهبردها و آموزشی از تاثیرگذاری بسیار زیادی نسبت به بقیه معیارها برخوردارند. از این رو، به مسئولین ورزش استان پیشنهاد می شود برای برنامه ریزی های آتی در بخش ورزش همگانی به ابعاد و مولفه های تاگیرگذار بدست آمده در این پژوهش توجه خاص داشته باشند تا آینده بهتری را برای ورزش همگانی استان در آینده متصور باشیم.

نویسندگان

مهتاب ناصح

استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه بیرجند

محمدعلی صاحبکاران

استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه بیرجند

مبین صالحی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی