رابطه سرمایه فکری و اعتماد سازمانی و تاثیر آن بر دستیابی به الزامات استراتژی کارآفرینی در آموزشکده های فنی و حرفه ای استان مرکزی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 58

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF10_199

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

چکیده مقاله:

کارآفرینی اصطلاحی است که در سطح فردی، گروهی و سازمانی به کار می رود. پژوهشهای آینده باید بین مفاهیم کارآفرینی ، اقدامات لازم برای آن، جهتگیری کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی ، تفاوت قائل شوند. مفهوم کارآفرینی سازمانی در چارچوبی مبتنی بر پیشینه ها، عناصر و نتایج استراتژیهای پیشنهاد شده، توسعه داده شد. هدف این پژوهش بررسی رابطه و تاثیر سرمایه فکری و اعتماد سازمانی بر دستیابی به الزامات استراتژی کارآفرینی در آموزشکده های فنی و حرفه ای استان مرکزی، می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ ارتباط میان متغیرها از نوع پژوهش توصیفی و از شاخه همبستگی است . جامعه ی آماری این تحقیق ، کلیه ی کارکنان آموزشکده های فنی و حرفه ای استان مرکزی، می باشد. برای تجزیه و تحلیل داد ه های جمع آور ی شده از آمار توصیفی و استنباطی و از نرم افزار SPSS استفاده شده است . نتایج نشان داد که سرمایه فکری و اعتماد سازمانی بر دستیابی به الزامات استراتژی کارآفرینی در آموزشکده های فنی و حرفه ای استان مرکزی، تاثیر معنادار دارد .

کلیدواژه ها:

سرمایه فکری ، اعتماد سازمانی ، استراتژی کارآفرینی ، آموزشکده های فنی و حرفه ای استان مرکزی

نویسندگان

سعید صفاپور

کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران

اکبر فخری

کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی ، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران