برخی روشهای شیمیایی کنترل خسارت سرما در محصولات زراعی و باغی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 106

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FROSTEV01_071

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1402

چکیده مقاله:

سرمازدگی یکی از تنش های محیطی مهم برای گیاهان و محصولات زراعی است که از نظر میزان خسارت اقتصادی اهمیت قابل توجه دارد. گیاهان از دو روش اجتناب از تنش و تحمل تنش در برابر سرما و یخ زدگی مقاومت می کنند. در اجتناب از تنش از تشکیل کریستال یخ در فضای درون سلولی و برون سلولی جلوگیری می شود، در روش دوم از طریق تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی هماهنگ مانند افزایش غلظت شیره سلولی ( به کمک متابولیت ها و پروتئین ها) تحمل به تنش بهبود می یابد. در این فرابند پایداری درشت مولکول ها در سلول، باعث کاهش نقطه انجماد و حفظ فشار اسمزی در سلول شده و از کم آبی شدید ناشی از انجماد در فضای بین سلولی جلوگیری می کند. دراین مقاله تحقیقات انجام شده در نقاط مختلف دنیا در مورد عناصر غدایی خاک و ترکیبات شیمیایی موثر بر کاهش خسارت سرما بررسی می شود.

نویسندگان

مجتبی فتحی

بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران