اثر پارامترهای الکتریکی در طول فرآیند رسوب نشانی الکتروفورتیک نانوذرات تیتانیا بر روی سینتیک ایجاد رسوب

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,126

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES06_439

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1391

چکیده مقاله:

سوسپانسیونهای پایدار نانوذرات تیتانیا در ایزوپروپانول با استفاده از افزودنی تری اتانول آمین TEA) تهیه شد. ثابت شد کهTEAدر ایزوپروپانول پروتونه شدهH+TEA و سپس در سطح نانوذرات جذب میشود که منجر به افزایش پتانسیل زتای ذرات و در نتیجه پایداری سوسپانسیون در غلظت بهینهTEA 0/33mL/Lمیشود. رسوبنشانی الکتروفورتیک EPD) درولتاژهای 60 و 200 ولت و زمانهای مختلف اجرا شد. پارامترهای الکتریکی در طولEPD دانسیته جریان، مقاومت الکتریکی و ولتاژ موثر در امتداد سوسپانسیون) مطالعه شد. مشاهده شد که مقاومت رسوب با افزایش TEA 0/33mL/L بههمقدار قابل ملاحظهای کاهش مییابد که ناشی از کنده شدن برخی از یونهای جذب شدهH+TEA در سطح نانوذرات می- باشد که باعث انتقال جریان میشوند. همچنین ولتاژ موثر در امتداد سوسپانسیون در غلظت بهینهTEA دارای بیشترین مقدار میباشد که ناشی از هدایت پایین سوسپانسیون و مقاومت پایین رسوب در این غلظت ازTEA میباشد. مشاهده شد که سرعت تشکیل رسوب از سوسپانسیون حاوی غلظت بهینهTEA دارای بیشترین مقدار است که ناشی از تحرک الکتروفورتیکی بالای ذرات و همچنین ولتاژ موثر بالا در امتداد سوسپانسیون در این حالت میباشد

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مرتضی فرخی راد

دانشجوی دکتری مهندسی مواد (خوردگی)، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی، ب

تقی شهرابی فراهانی

استاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی، بخش مهندسی مواد، گروه خوردگی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • .G. Anne, K. Vanmeensel, J. Vleugels and O. Van der ...
 • . J. A. Lewis, "Colloidal Processing of Ceramics", J. Am. ...
 • . E. Laarz, M. Carlsson, B. Vivien, M. Johnsson, M. ...
 • . F. F. Lange, "Powder Processing Science and Technology for ...
 • . F. Q. Tang, L. Yu, X. Huang, and J. ...
 • . L. Besra and M. Liu, 0A Review On Fundamental ...
 • . B.J.C. Thomas, A. R. Boccaccini, M. S. P. Shaffer., ...
 • . I. Corni, M. P. Ryan, A. R. Boccaccini, _ ...
 • . A. R. Boccaccini., J. Cho, J. A. Roether, B. ...
 • . H.C. Hamaker, Formation of a Deposit by Elec trophoresis ...
 • . P. Sarkar and P.S. Nicholson, Ele ctrophoretic Deposition (EPD): ...
 • . Biesheuvel, P. M. and Verweij, H., Theory of Cast ...
 • . J. Ma and W. Cheng, Electrophoretic Deposition of Lead ...
 • . B. Ferrari, R. Moreno and J.A. Cuesta, A Resistivity ...
 • . B. Ferrari and R. Moreno, "EPD Kinetics: A Review", ...
 • . M. Farrokhi-Rad, M. Ghorbani, Ele ctrophoretic Deposition of Titania ...
 • Ko agul ationkinetik kolloider Loesungen, " Z. Phys. Chem., 92 ...
 • . M. Farrokhi-rad, M. Ghorbani, "Stability of Titania Nano-particles in ...
 • . V.S. Lusvardi, M.A. Barteau, W.S. Dolinger, W.E. Fareth, "Influence ...
 • . S.G.J. Heijman, H.N. Stein, "Electrostatic and Sterical Stabilization of ...
 • . J. B. Paul, R. A. Provencal, C. Chapo, K. ...
 • . Y. Shen and P. Wu, ، _ Two -Dimensional ...
 • . D. L. Pavia, G. M. Lampman, G. S. Kriz, ...
 • . I. Zhitomirsky and _ Gal-or, _ _ ctrophoretic Deposition ...
 • . O. Van Der Biest, S. Put, G. Anne, and ...
 • . S.A. Troelstra, "Applying Coatings by E lectrophoresis" _ Philips. ...
 • . S. Radice, C.R. Bradbury, J. Michler, S. Mischler, "Critical ...
 • . H. Koelmans, "Suspensions in Non-Aqueous Media", Phillips. Res. Rep., ...
 • نمایش کامل مراجع