سنتز و مشخصه یابی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت جایگزین شده با سیلیکون با استفاده از پوسته تخم مرغ به روش رسوب آبی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 864

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICBME22_039

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

در این پژوهش هیدروکسی آپاتیت با جایگزینی Si با استفاده از پوسته تخم مرغ، فسفریک اسید و TEOS به روش رسوب آبی سنتز شد. فازهای بلوری موجود، ریزساختار، مورفولوژی و ترکیب شیمیایی نمونه ای سنتز شده با استفاده از آزمون های FTIR XRD و ICP XRF مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیز XRD نشان داد که نمونه های به دست آمده دارای AHp بوده و سایر فازهای کلسیم فسفات در آنها وجود ندارد و همچنین اینکه اندازه بلورها بسیار کوچک بود که نشان می داد نمونه به دست آمده آمورف می باشد آنالیز ترکیب شیمیایی با FTIR ICP نیز نشان داد که سیلیکون با موفقیت وارد ساختار شده است و نسبت مولی Ca/P+Si در تمامی نمونه ها اندکی بیشتر از مقدار استوکیومتری 1/67 بود. دلیل این امر شرکت نکردن برخی از یون های سیلیکات موجود در محلول اصلی در واکنش است همچنین مقادیر اندکی از سایر عناصر نادر موجود در ساتخوان طبیعی مانند Mg Sr نیز در ساختار آپاتیت به دست آده حضور داشتند که باعث شباهت بیشتر HA سنتز شده به بخش معدنی استخوان می شوند.

نویسندگان

کمال اسدی پور

دانشجوی کارنشاسی ارشد بیومتریال، پردیس علوم و فناوری های نوین دانشگاه سمنان

صالح بهلولی

دانشجوی کارنشاسی ارشد بیومتریال، پردیس علوم و فناوری های نوین دانشگاه سمنان

سیدمحمد صادق نوربخش

استادیار مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال، پردیس علوم و فناوری های نوین دانشگاه سمنان

نادر نظافتی

استادیار پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته گروه بیومواد