«بررسی نقش خانواده های خاستگاه و خودساخته بر کارآفرینی زنان، با رویکرد نظریه زمینه ای» (مورد مطالعه: زنان دانش آموخته آموزش عالی ساکن تهران)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 22

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SSIMU-10-21_003

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1402

چکیده مقاله:

اهداف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش خانواده های خاستگاه و خودساخته بر کارآفرینی زنان دانش آموخته آموزش عالی است. این هدف به دلیل تاثیر کارآفرینی زنان بر بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه اهمیت دارد و به دلیل نیاز پژوهشی، تحقیق آن ضرورت می یابد. روش مطالعه: پژوهشی کیفی با روش نظریه زمینه ای، رویکرد طبیعت گرایی توصیفی- تحلیلی و ابزار مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته انجام شد. مشارکت کنندگان شامل زنان کارآفرین دانش آموخته آموزش عالی ساکن تهران و مطلعین است که از طریق نمونه گیری هدفمند و متوالی با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند و مصاحبه پژوهش با ۵۲ تن به اشباع رسید. برای تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک سه مرحله ای کدگذاری (باز، محوری و گزینشی)، مفاهیم ، مقولات و مضامینی به دست آمد که محتوای مدل پارادایمی و روایت داستان را تشکیل داد. برای تعیین روایی و پایایی از تکنیک های بازاندیشی، تکرارپذیری و تایید استفاده شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از تاثیر خانواده خاستگاه در ایجاد سرمایه های فرهنگی-توسعه ای، ارتباطی- انطباقی و عاطفی در فرد کارآفرین است؛ همچنین با ایفای نقش های تربیتی، الگویی، انگیزشی، فرصتی و حمایتی خواسته یا ناخواسته آنان را به سوی کارآفرینی هدایت می کنند. خانواده های خودساخته نیز با ایفای نقش-های الگویی، انگیزشی، فرصتی و حمایتی بر کارآفرینی آنان موثر هستند. نتیجه گیری: با توجه به چگونگی تاثیر دو نوع خانواده، خانواده های خاستگاه می توانند با اصلاح سبک« ارتباطی- انطباقی» و گسترش فرهنگ «توسعه مدارانه»، بستر جامعه پذیری مناسبی را برای زنان فراهم آورند. خانواده های خودساخته نیز با حمایت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فرصت های برانگیختگی را برای آنان مهیا می کنند.

کلیدواژه ها:

"کارآفرینی" ، " زنان" ، "دانش آموخته آموزش عالی" ، "خانواده" ، "نظریه زمینه ای "

نویسندگان

مهرنوش فروتن

دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، عضو دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

خدیجه سفیری

استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران

طاهره میرساردوو

دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احمدپور داریانی، محمود، مقیمی، سید محمد (۱۳۹۵)، مبانی کارآفرینی، تهران: ...
 • اسدزاده، احمد. میرانی، نینا، قاضی خانی، اسمعیل درجانی, هنردوست، عطیه.(۱۳۹۶). ...
 • شناخت و مطالعه تسهیل کننده های توانمندسازی روستاییان در فراگرد کارآفرینی گردشگری [مقاله ژورنالی]
 • فروتن، مهرنوش. سفیری، خدیجه و میرساردو ، طاهره، (۱۴۰۰). تعاریف ...
 • کریپندروف، کلوس(۱۳۷۸)، تحلیل محتوا مبانی روش شناسی، ترجمه هوشنگ نائبی، ...
 • گلرد پروانه(۱۳۸۸) خانواده و راه کارهای توسعه کارآفرینی زنان ایرانی. ...
 • Aldrich, H. E., & Cliff, J. E. (۲۰۰۳). The pervasive ...
 • Bennett, R., & Dann, S. (۲۰۰۰). The changing experience of ...
 • Christina, J. (۲۰۱۳), Impact of Strategic Orientation on Women Owned ...
 • Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (۲۰۱۷). Research design: ...
 • Fry, F. L. (۱۹۹۳). Entrepreneurship: a planning approach, Englewood Cliffs ...
 • Gartner, W. B., & Birley, S. (۲۰۰۲). Introduction to the ...
 • Henley, A. (۲۰۱۲). Job creation by the self- employment: the ...
 • Kovalainen, A., & Arenius, P. (۲۰۰۶). Women’s entrepreneurship in Finland. ...
 • Kuratko, D. F. (۲۰۰۷). Entrepreneurial leadership in the ۲۱st century: ...
 • Kodithuwakku, S. S., & Rosa, P. (۲۰۰۲). The entrepreneurial process ...
 • Low,S. (۲۰۰۹),’Defining and measuring entrepreneurship for regional research: A new ...
 • Maden, C. (۲۰۱۵). A Gendered Lens on Entrepreneurship: Women Entrepreneurship ...
 • Murphy, J. P. (۲۰۰۶), ‘A conceptual history of entrepreneurial thought’, ...
 • Molina, J. A. (۲۰۲۰). Family and entrepreneurship: New empirical and ...
 • Mustapha, M., & Selvaraju, M. (۲۰۱۵). Personal attributes, family influences, ...
 • Neuman, L. (۲۰۰۷), Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches, ...
 • Pant, S. K. (۲۰۱۵). Role of the family in entrepreneurship ...
 • Sarfaraz, L., Faghih, N., & Majd, A. A. (۲۰۱۴). The ...
 • Singelton, R. and et al. (۲۰۰۵), Approaches to Social Research, ...
 • Herman, E., & Szabo, Z. K. (۲۰۱۴). Considerations on Romania's ...
 • Spencer, Jonathan (۲۰۰۷), Anthropology, politics and the State, Cambridge; Cambridge ...
 • Yin, R. K. (۲۰۰۳), Case Study Research: Design and Methods, ...
 • https://www.amar.org.ir (۱۳۹۸/۰۲)https://ilo.org (۱۳۹۸/۰۲)http://women.gov.ir" (۱۳۹۸/۰۲) ...
 • نمایش کامل مراجع