مدیریت سود، افشای اطلاعات مالی و عملکرد مالی واقعی (شواهدی از شرکت های موجود در بازار سرمایه تهران)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 65

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IAUQE-8-1_003

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1402

چکیده مقاله:

مبنای تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار اطلاعاتی است که توسط ناشران و واسطه های فعال در این بازارها منتشر می شود. بهره گیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیم گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که اطلاعات مزبور به موقع، مربوط، بااهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه  خطی مدیریت سود و میزان افشای اطلاعات مالی با عملکرد مالی واقعی   در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. براین اساس اطلاعات مالی ۹۴ شرکت پذیرفته موجود در بازار سرمایه کشور در بازه زمانی ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۹ مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داد که مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری با بازده دارایی ها دارد و بر بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر معناداری نداشته است. نتایج نشان می دهد که رابطه غیرخطی و معناداری بین افشا و عملکرد واقعی شرکت وجود داشته است که بیانگر آن است که لزوما افزایش افشاگری منجر به بهبود عملکرد شرکت نمی شود.

نویسندگان

سید فخرالدین فخرحسینی

دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

میثم کاویانی

استادیار، گروه مالی، دانشکده حسابداری و مدیریت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران