اثربخشی آموزش فرزندپروری دموکراتیک بر قلدری سایبری نوجوانان دارای والدین کنترل گر

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 193

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE17_166

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1402

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش فرزند پروری دموکراتیک بر قلدری سایبری نوجوانان دارای والدین کنترل گر تدوین شده است.این پژوهش با طرح پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل به تعداد مجموعا ۳۰ نفر نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال دارای حداقل یک والد کنترل گر منطقه ۱۲ تهران در سال ۱۴۰۱ انجام شده است. پکیج آموزشی فرزندپروری دموکراتیک در ۸ جلسه ۲ ساعته به گروه آزمایش ارائه شده و سطح قلدری سایبری قبل و بعد از آموزش اندازهگیری شده است. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده اند تحلیل داده ها نشان داد که آموزش فرزندپروری دموکراتیک به والدین کنترل گر بر کاهش سطح قلدری سایبری نوجوانان گروه آزمایش اثربخش بوده است .

نویسندگان

علی ریاحی دهکردی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی،موسسه آموزش عالی پارسا

محمدجواد رنجبر

دکترای روانشناسی عمومی