کاربرد سوسوزنها در پیش بینی وقوع زلزله

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 76

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDMEVENT01_160

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1402

چکیده مقاله:

زمین لرزه یکی از وحشتناک ترین پدیدههای طبیعت محسوب میشود. با توجه به پیشرفت هایی که در حوزه علوم مختلف صورت گرفته است میتوان نیروهایی را که باعث زمین لرزه میشود را با کمک پیش نشانگرهای زلزله شناسایی کرد. علاوه بر آن با استفاده از فناور یهای نوین میتوان شدت یک زلزله و مکان آن را حدس زد. به عنوان مثال قبل از وقوع زلزله میزان غلظت گاز رادون موجود در خاک و پوسته زمین که نوعی گاز پرتوزای آلفا است به شدت افزایش می یابد. غلظت این گاز پرتوزا را میتوان با حسگرهای سوسوزن شناسایی کرد و ارتباط ان با وقوع زلزله را ثبت کرد. در این مقاله حسگری پرتوهای آلفا به کمک آشکارسازهای سوسوزن طراحی شده مطالعه شدند که میتوانند کاربردی برای یکی از پیش نشانگرهای زلزله و یافتن ارتباط موثر بین تغییرات گاز رادون موجود در پوسته زمین و وقوع زلزله در آینده با کمک مراجع ثبت آنلاین باشد.

نویسندگان

ساناز علمداری

دانشکده نانو فناوری ، پردیس علوم و فناوریهای نوین ، دانشگاه سمنان، سمنان، ایرا ن

امیرمسعود نیکوکار

سازمان مدیریت بحران کشور، تهران، ایرا ن