بررسی رابطه فرا والدگری با عملکرد خانواده

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 134

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SHCONF08_020

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1402

چکیده مقاله:

این مطالعه با هدف بررسی رابطه فراوالدگری با عملکرد خانواده انجام شد. جامعه تحقیق پدران شهر رشت بودند کهبه شیوه در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه فراوالدگری و عملکرد خانواده پاسخ دادند. یافته ها با استفاده ازآمار توصیفی و رگرسیون چند متغیری تحلیل شدند و نتایج نشان داد که نمره کل فراوالدگری به طور معناداریتوانسته است واریانس نمرات متغیرهای عملکرد خانواده، روابط، پاسخگویی اثربخش، درگیری اثربخش و کارکرد کلیرا پیش بینی و تبیین نماید.

نویسندگان

امیر قربان پورلفمجانی

استادیار گروه علوم تربیتی و مشاوره،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه گیلان

نسرین جلالی هریس

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

آمنه رضائی

کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی،کارشناس آموزش دوره دوم ابتدایی، اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان