آقای دکتر امیر قربان پور لفمجانی

Dr. Amir Qorbanpoorlafmejani

دانشیار مشاوره دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (452242)

5
25
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی