ارزیابی ضوابط ارماتور گذاری در ساختمانهای بتنی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 113

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUICNF08_135

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1402

چکیده مقاله:

ساختار بتن به گونه ای است که مقاومت فشاری زیادی به آن می دهد، اما مقاومت کششی بسیار کمی دارد. بنابراین منافذ داخلی بتن به راحتی می توانند ترک بخورند. میلگرد، استحکام کششی بیشتری برای سازه بتنی ایجاد و به توزیع وزن و یکپارچگی سازه کمک می کند ین امر از ترک و آسیب ساختاری بتن جلوگیری خواهد کرد. استفاده از میلگرد در بتن همچنین به مقابله بتن با نیروهای انبساط و انقباضی حاصل از تغییرات طبیعی دما کمک می کند. به عبارت دیگر،.میلگرد می تواند یک سازه بتنی مستعد انبساط و انقباض را در کنار هم نگه دارد و همچنین میلگرد در احیای شکلپذیری که مورد نیاز در یک سازه بتن آرمه ، عنوان عضو اصلی ایفای نقش می کند تنش کششی را جذب و درنتیجه از ترکخوردن یا شکستن بتن جلوگیری می کندو باع ث افزایش مقاومت سازه بتنی میشود.

کلیدواژه ها:

سازه بتنی ، ضوابط پذیرش میلگرد - اجرای اصولی مطابق با مقررات ملی در ساختمانهای بتنی