محاسبه رسانایی حرارتی ، نفوذ حرارتی و ظرفیت گرمایی ویژه سنگ هایرسوبی با استفاده از لاگ چاه های پتروفیزیکی توسط یادگیری ماشین

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 242

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

OILANDGAS01_012

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1402

چکیده مقاله:

در این مطالعه، معادلاتی ایجاد شده است که برای سنگ های رسوبی مصنوعی (آوارگان، کربنات ها و تبخیرها)خواص حرارتی شامل هدایت حرارتی ، ظرفیت گرمایی ویژه و انتشار حرارت ی را پیش بینی می کند. گروه های سنگیاز مجموعه های معدنی با محتوای متغیر ۱۵ کانی سنگ ساز اصلی و تخلخل ۰ تا ۷۰ درصد برای آوارگان، کربناتها و تخلخل ۰ تا ۳۰ درصد برای تبخیری ها تشکیل شده اند. روابط بین هر ویژگی حرارتی و سایر خواصپتروفیزیکی (چگالی، زمان انتقال فاصله صوتی، شاخص هیدروژن، کسر حجمی شیل و شاخص جذب فوتوالکتر یک)با استفاده از آمار چند متغیره بررسی می شوند. کاربرد این روابط امکان محاسبه پروفیل پیوسته را برای هر ویژگیحرارتی سنگ فراهم می کند. عدم قطعیت در پیش بینی هر ویژگی بسته به ترکیب لاگ های چاهی ثبت انتخابشده متفاوت است. بهترین پیش بینی به ترتیب در محدوده ۲ تا ۸ درصد بر ای ظرفیت گرمایی ویژه، ۵ تا ۱۰درصد برای هدایت حرارتی و ۸ تا ۱۵ درصد برای انتشار حرارتی است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سید حمید رضا موسوی

دانشجو ، علم و صنعت ایران

سید مجتبی حسینی نسب

استادیار، علم و صنعت ایران