مروری بر پتانسیل های مدیریت پسماند در صنعت کشاورزی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 114

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HEALTHCD01_024

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1402

چکیده مقاله:

پسماند کشاورزی به تمام بقایای مزرعه و فراوری خارج از مزرعه محصولات کشاورزی خام اشاره دارد. ازجمله: بقایای محصول و کاه، میوه و سبزیجات، پسماند های خانگی و دامی، ادوات مزرعه مورد استفاده،پردازش بقایای کشاورزی-صنعتی و شیمیایی، پسماند های منطقه کشت، می توان بیان نمود که پسماندکشاورزی نامتعارف منبع مشکلات محیطی، اثرات بهداشتی، کاهش عملکرد، شیوع آفت حشره و هزینههای مدیربت است. اگرچه پسماند کشاورزی ذات آلوده کننده نیست. تولید بیش از حد و سوء مدبربت میتواند به تغییرات آب و هوا و گرمایش جهانی کمک کند از این رو در این پژوهش مروری بر پتانسیل های مدیریت پسماند در صنعت کشاورزی مطرح شد. در این مطالعه مروری، جهت یافتن مقالات مرتبط پایگاه های داده Web of Science, Google Scholar و Science Direct با استفاده از کلماتکلیدی Waste Management, Agricultural, Potentials مورد جستجو قرار گرفتند. نتایج مطالعاتدر مورد مدیریت پسماند در صنعت کشاورزی جهان نشان داد. از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی. بیوگازهزینه تصفیه پسماند را کاهش می دهد و هزینه مواد اولیه نسبتا پایینی دارد. استفاده از انرژی پسماندکشاورزی یکی از موثرترین روش ها برای دفع پسماند کشاورزی است. تولید برق بیوگاز از پسماندعملکرد اقتصاد دایره ای دارد. هضم بی هوازی زیست توده الی به بیوگاز در حال حاضر به عنوان یکی ازکارآمد ترین فناوری های انرژی برای تولید انرژی است. کمپوست به طور گسترده ای به عنوان یک روشسازگار با محیط زیست. اقتصادی و کاربردی برای بازیافت پسماند کشاورزی توصیه شده است. تولید موادکربن دار از زیست توده های پسماند به عنوان منابع کرین از آنجایی که روش تجدید پذیر و بی خطرزیست محیطی هستند. اهمیت حیاتی دارند. پسماند های زیستی منبع پایدار مهمی برای فعالیت هایجذب برای بسیاری مواد مضر مانند فلزات/عناصر خطرناک و مواد آلی هستند. به دلیل هزینه کم مزایایزیادی نسبت به مواد معمولی به دلیل هزینه کم آن، فراوانی، ظرفیت جذب موثر و قابلیت بازیافت دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

الهام برزگری خانقاه

مرکز تحقیقات علوم و فناوری های محیط زیست. گروه مهندسی بهداشت محیط. دانشکده بهداشت. دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران