تبیین شاخص های نظریه شهر بیوفیلیک

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 93

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IGUPA02_013

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1402

چکیده مقاله:

رشد روز افزون توسعه شهرها و بهره کشی از زمین و طبیعت امروزه یکی از مهمترین دغدغه های بشری شده است. این روند در ده ههای اخیر باعث شد تا جریانهای جدیدی در خصوص حفاظت از محیط زیست، توسعه پایدار و مباحثی همچون رد پای اکولوژیک، بهینه سازی در مصرف انرژی و روی آوری به انرژیهای نو و تجدید پذیر مطرح شود. از آنجا که این موضوعات به طور اخص به شهر و شهرسازی مربوط میشد، خیلی زود اندیشمندان شهری و برنامه ریزی شهری را نیز دغدغه مند ساخت. به طوریکه سیل عظیمی از تحقیقات در خصوص توسعه پایدار شهری و مباحثی از این دست صورت گرفت. در این میان نظریه پردازان نیز به الگوهای جدید برای شهر بهتر اشاره کردند. ظریه هایی همچون شهر سالم، شهر دوستدار طبیعت، شهر سبز، شهر اکولوژیک و شهر بیوفیلیک ... از این دست بوده است. این نظریه علاوه بر وجه محیطی آن به ویژگیهای ذهنی انسان نیز توجه بسیاری داشته است. این نظریه که از شروع آن کمتر از یک دهه میگذرد به شهری اشاره دارد که انسان نیز همچون سایر موجودات زنده در یک هم زیستی مسالمت آمیز با همه ی گونه های هستی، در این زمین خاکی میزید.

نویسندگان

وحید مهدویان

دکتری شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان و معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفها ن

فریاد پرهیز

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری و رئیس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری اصفهان

علی قوام پور

کارشناس ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان