بررسی اثرات تخلفات ساختمانی بر شهر اصفهان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 79

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IGUPA02_012

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1402

چکیده مقاله:

تخلفات ساختمانی به عنوان نقض قوانین و ضوابط شهری در ساختوساز و توسعه کالبدی شهری تعریف میشود. این نوع از تخلفات شهری در کشورهای توسعه یافته به ندرت یافت میشود و بیشتر مربوط به ادبیات شهرسازی و برنامه ریزی شهری کشورهای جهان سوم می باشد. طبیعتا کشور ایران یکی از کشورهای است که شهرهای آن متاثر از تخلفات ساختمانی است و اصفهان نیز از این قائده مستثنی نیست. به طوری که بسیاری از مدیران شهری به جای برخورد منطقی با تخلفات ساختمانی و جلوگیری از گسترش روزافزون آن، به تخلفات ساختمانی به عنوان یک منبع درآمد نگاه میکنند و در برخی از کلانشهرهای کشورتقربیا ۱۵درصد از درآمدهای شهرداری را به تخلفات ساختمانی اختصاص داده اند. تخلفات ساختمانی به دلیل عوامل زمینهای، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مدیریت شهری، قوانین و ضوابط شهرسازی و عملکرد سایر سازمانها و نهادهای تصمیمگیر کلان مانند شورای عالی معماری و شهرسازی و نظام مهندسی انجام میشود، که نیاز به شناسایی و تحلیل این عوامل می باشد. بر این اساس این پژوهش با هدف شناسایی اثرات تخلفات ساختمانی بر شهر اصفهان انجام شده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

وحید مهدویان

دکتری شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان و معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان، اصفهان، ایران .

فریاد پرهیز

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری رئیس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری شهرداری اصفهان، اصفهان، ایران