بررسی برخی راهبردهای محیطی در حفاظت از منابع غذایی با رویکرد پدافندغیرعامل

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 138

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPRFOOD03_116

تاریخ نمایه سازی: 2 مرداد 1402

چکیده مقاله:

بخش کشاورزی یکی از قطب های اساسی اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران محسوب می گردد و سرمایه گذاری و توجه ویژه به این بخش امری اجتناب ناپذیر می باشد چرا که اقتصاد ایران را باید اقتصادی بر پایه کشاورزی دانست و امنیت غذایی، توسعه اقتصادی، اشتغال و استقلال کشور را به دنبال خواهد داشت. هدف از این مطالعه، شناسایی جایگاه پدافند غیرعامل درامنیت غذایی و تلاش بر اهمیت پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی، تاثیر آن را در امنیت غذایی و راهکارهای لازم در این زمینه است. این تحقیق پس از پرداختن به ارکان جهت ساز به تجزیه و تحلیل عوامل محیطی (SWOT) اشاره و با بررسی سیاست های مرتبط با رویکرد پدافند غیرعامل از تعیین اهداف کیفی و کمی، به تعیین راهبردهای مرتبط با پروژه، بیان زیرساخت ها و توانمند سازها در سطح راهبردی اشاره کرده است. نتایج نشان داد که از دیدگاه افراد شرکت کننده در تحقیق، مولفه های: پتانسیل استفاده از شرایط جغرافیایی و عوامل تولید مناسب، عدم توجه کافی به استلزامات پایداری در بکارگیری منابع غذایی و هدر رفت منابع، قدرت مقاومت بخش کشاورزی در مقابل تکانه ها و تهدیدات خارجی و آسیب پذیری در مقابل حمله تروریسم کشاورزی به ساختار تولید کشاورزی کشور به ترتیب به عنوان مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در زمینه حفاظت از منابع غذایی با رویکرد پدافند غیرعامل شناسایی شدند.

نویسندگان

سیروان منصوری

پژوهشگر پسادکتری دانشگاه کردستان

سیدمرتضی طباطبایی

مدیر پژوهش پژوهشکده آماد و فناوری دفاعی و پدافند غیرعامل

حسنعلی حبیبی

جانشین مدیرعامل سازمان اتکا

وحید رحیمی

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان پیشوا