بررسی اثرگذاری استراتژی های منتخب فناورانه بر عملکرد بنگاه با در نظر گرفتن نقش میانجی گری ظرفیت جذب دانش

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 127

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICISME04_271

تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1402

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت و تاثیر شناخته شده در پیشینه تحقیقات، هدف تحقیق کنونی، بررسی اثرگذاری استراتژی های منتخب فناورانه بر عملکرد بنگاه با در نظر گرفتن نقش میانجی گری ظرفیت جذب دانش می باشد. تحقیق کنونی، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و به لحاظ روش انجام کار، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، مدیران و کارشناسان ارشد شاغل در بخش صنعتی و دانشی استان قم هستند که به صورت تصادفی و در دسترس تعداد ۶۳ نفر مشارکت کردند. برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای شامل ۲۷ سوال تهیه و بین نمونه آماری به صورت آنلاین توزیع گردید. برای آزمون مدل و بررسی فرضیه ها، از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS ۲.۰ استفاده گردید. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، ۴ فرضیه تحقیق تایید شد. یافته ها حاکی از این است که استراتژی های فناورانه می تواند بر عملکرد بنگاه و ظرفیت جذب تاثیرگذار باشد. ظرفیت جذب دانش به صورت مستقیم عملکرد بنگاه را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین ظرفیت جذب دانش، نقش میانجیگری بین استراتژی فناورانه و عملکرد بنگاه ایفا می کند. بنابراین پیشنهاد می گردد تا به مدیریت دانش، سیستم های دانشی، آموزش و کارگاه های آموزشی و انتخاب استراتژی فناوری متناسب با هدف و چشم انداز سازمانی توجه ویژه شود.

کلیدواژه ها:

استراتژی های منتخب فناورانه ، عملکرد بنگاه ، ظرفیت جذب دانش ، استراتژی تکنولوژی

نویسندگان

مصطفی ملائی

استادیار گروه مدیریت دانشگاه طلوع مهر قم، قم، ایران

محمد حمید ملائی

کارشناسی ارشد، مدیریت کارآفرینی، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران