بررسی پراکنش و فراوانی پلانکتونی بمنظور امکان سنجی آبزی پروری و تاثیر عوامل زیست محیطی بر زندگی آبزیان در رودخانه شفارود

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 32

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SBSB-7-4_002

تاریخ نمایه سازی: 26 تیر 1402

چکیده مقاله:

مطالعات پلانکتونی درطرح جامع هیدرولوژی و هیدروبیولوژی رودخانه شفارود که در غرب گیلان قرارگرفته درسال ۱۳۹۰ نشان داد، که پلانکتون در این رودخانه درمجموع از فراوانی و تنوع کمی برخوردار است. برای نمونه برداری فیتوپلانکتون از هر ایستگاه یک لیتر آب بدون عبور از تورپلانکتون و جهت نمونه برداری زئوپلانکتون نیز ۳۰ لیتر آب را توسط تور زئوپلانکتون گیردستی (آپشتین نت) با مش ۵۵ میکرون فیلترکرده، درنهایت نمونه ها با فرمالین به نسبت ۴ درصد تثبیت وجهت مطالعه به آزمایشگاه منتقل شدند. در بررسی های فیتوپلانکتونی رودخانه شفارود در مجموع ۵ شاخه و ۲۵ جنس فیتوپلانکتونی شناسایی شده که بیشترین جنس های مشاهده شده مربوط به شاخه Ochrophyta می باشد، مهم ترین جنس های این شاخه عبارت از Navicula, Diatoma و Nitzschia بودند. این شاخه ۳ /۹۱ درصد فراوانی سالانه فیتوپلانکتونی این رودخانه را دارد. مطالعات نشان داد که این رودخانه از نظر زئوپلانکتونی نیز بسیار فقیر و اکثرا محدود به گروه های ثابت و چسبنده ازپروتوزوآ و روتیفرا می باشد. در مطالعات زئوپلانکتونی ۵ شاخه و ۱۷ جنس شناسایی گردید، که بیشترین تنوع و فراوانی مربوط به شاخه روتیفرا با جنس های غالب Brachionus keratella, و Cephalodella با ۳۲ درصد فراوانی سالانه و پروتوزوآ با شاخه Rhizopoda و جنس های Difflugia و Arcella و شاخه Ciliophora با جنس Coleps و ۳۱ درصد فراوانی سالانه، جمعیتی نزدیک به هم دارند. برداشت آب بدون مدیریت صحیح ، ایجاد سدهای خاکی متعدد در مسیر رودخانه و تغییر دادن وضعیت بستر رودخانه که موجب نابودی زیستگاه های طبیعی می گردد، ازجمله عوامل موثر در نابودی ذخایر آبزیان این رودخانه هستند.

نویسندگان

جلیل سبک آرا

مسئول فنی آزمایشگاه پلانکتون، پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران