حوادث موتورسواران در شهرستان نی ریز و چال شهای پیش رو

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,328

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TAC03_032

تاریخ نمایه سازی: 28 آبان 1391

چکیده مقاله:

در شهرستان نی ریز حوادث ترافیکی 61/6درصد از مرگ به علت حوادث وموتورسوران با اختصاص 44/4درصدازمرگ ومیر به علت حوادث ترافیکی را به خوداختصاص داده است. حوادث موتورسواران اولین وعمده ترین دلیل بروز حوادث درنی ریز میباشد. بررسی حاضراز نوع توصیفی چند متغیره میباشدکه درآن ازتجزیه وتحلیلثبت حوادث بیمارستانی، ثبت ماهیانه اطلاعات مربوط به بروزمرگ ومیر، نتایج اجرای طرح ایمنی موتورسواران ومداخلات کارگروه جامعه ایمن آن شهرستان استفاده شده است 72/1درصدحوادث ترافیکی به موتورسوران اختصاص دارد. عمده حوادث موتورسواران درکوچه وخیابان ( 80 درصد) وگروه سنی 24-15سال ( 64 درصد) رخ داده است. مرگ موتورسواران بیشتردربزرگراه وجاده ( 53 درصد) وگروههای سنی کمتراز 40 سال ( 56 درصد) است. درسالهای اخیر اجرای الگوی جامعه ایمنکه بامشارکت نهادهای دولتی، غیردولتی ومردم صورتگرفته است، منجربه کاهش حوادث موتورسوران به میزان 74/1درصدهزارنفرجمعیت ومرگ ومیرناشی ازآن به میزان 2/7درصدهزارنفرجمعیت درسال 89 شده است اما چالشهای بسیاری پیش روی برنامه پیشگیری وکنترل حوادث موتورسواران می باشد. اجرای فعالیتهای همسووهدفمنددرقالب یک برنامه واحدباایجاد باورهای ایمنی، بهسازی معابروتوانمندسازی مردم جامعه درکناراصلاح زیرساختهای لازم، اجرای قوانین وتصمیمهای کلان کشوری برای پیشگیری ازحوادث موتورسواران امری ضروری است

کلیدواژه ها:

حوادث- موتورسواران- پیشگیری- نی ریز

نویسندگان

جهان افروز مزیدی مرادی

کارشناس بیماریهای غیرواگیر مرکز بهداشت شهرستان نی ریز

محمد طاهری

کارشناس بیماریهای غیرواگیر مرکز بهداشت شهرستان نی ریز

سیدعباس حسینی

فرماندار شهرستان نی ریز

اشکان کاظمی

کارشناس سیاسی و اجتماعی شهرستان نی ریز