نگاهی به اسطوره اروند رودخانه مقدس، آیین قضاوت و آزمایش ایزدی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 193

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ADCONF04_089

تاریخ نمایه سازی: 20 تیر 1402

چکیده مقاله:

اروندرود به باور ایرانیان باستان رودخانه آزمایش ایزدی بوده است . این باور در قالب اسطوره آفرینش با خلق اهورایی آن به وسیله هرمزد، اسطوره باران با نبرد تیشتر و اپوش و در شاهنامه نمود یافته است . نقش طبیعت و وضعیت اقلیمی ایران در اعتقاد به موکل بودن ایزدان بر آب و ارتباط اروندرود با ظهور سوشیانت در اساطیر ایران به آن تقدس بخشیده است . این پژوهش به شیوه کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی با رویکرد آیینی از نگاه پایداری به این رود می نگرد و آیین قضاوت »ورسرد« را در اثبات فرهمندی و تحقق عدالت خواهی مورد تحلیل قرار می دهد.

نویسندگان

جواد شاکری پور

دانش اموخته کارشناسی ارشد ادبیات پایداری دانشگاه لرستان

صفیه مرادخانی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

طاهره صادقی تحصیلی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان