اثر بخشی تمرین ذهن آگاهی بر اضطراب ناجیان غریق

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 96

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FCRSS01_056

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1402

چکیده مقاله:

هدف: ذهن آگاهی یکی از تکنیک های روانشناختی است که به افراد در جنبه های مختلف شناختی می تواند کمک کند. هدف این تحقیق تاثیرتمرینات ذهن آگاهی بر اضطراب ناجیان غریق بود. روش پژوهشی: در این تحقیق ۳۰ نفر از ناجیان غریق فعال زن شهر آمل با میانگین سنی (۲۰ تا ۳۰ سال) انتخاب شدند و در دو گروه تجربی (۱۵ نفر)و کنترل (۱۵ نفر) قرار گرفتند. این افراد که تجربه تمرینات ذهن آگاهی را نداشتند در یک برنامه ۴ هفته ای آموزش دیدند.یافته ها: قبل از شروع تمرینات ذهن آگاهی از تمام افراد خواسته شد تا پرسش نامه ی اضطراب حالت_صفت اسپیلبرگر را تکمیل کنند. پس از تمرینات ذهن آگاهی کاهش قابل توجهی در سطوح اضطراب ناجیان غریق مشاهده شد.نتیجه گیری: با توجه به یافته های مطالعه ی حاضر و قبلی در رابطه با تاثیر تمرینات ذهن آگاهی بر اضطراب از این روش تمرینی می توان برای کاهش سطح اضطراب ورزشکاران استفاده نمود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

شیرین امیر حیدری اسکی

فارغ التحصیل دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی

زهرا سلمان

عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی