بار مراقبتی والدین کودکان مبتلا به سرطان و عوامل مرتبط با آن

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 119

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJNIU-31-111_005

تاریخ نمایه سازی: 30 خرداد 1402

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: مراقبت از کودک مبتلا به سرطان برای والدین یک تجربه اضطراب آور است و می تواند منجر به ایجاد بار مراقبتی در والدین شود. هدف این مطالعه تعیین بار مراقبتی والدین کودکان مبتلا به سرطان و عوامل مرتبط با آن بود. روش بررسی: در این پژوهش توصیفی- مقطعی، ۸۵ نفر از والدین کودکان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش تهران به روش نمونه گیری در دسترس و بر اساس ویژگی های ورود، انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک و بار مراقبتی بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون t مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی به شیوه گام به گام در نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۹تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: میانگین بار مراقبتی والدین ۸۳/۹ ± ۶۸/۵۲ بود که ۶/۱۷درصد، ۸/۷۱ درصد و ۶/۱۰ درصد از والدین به ترتیب بار مراقبتی کم، متوسط و شدید را گزارش نمودند. آنالیز رگرسیون نشان داد که فاکتورهای مرتبط با بار مراقبتی والدین شامل نوع سرطان (ابتلا به لوکمی میلوئیدی حاد و سپس یوئینگ سارکوما)، تعداد بستری کودکان، وضعیت درآمد والدین و سن والدین بوده است. این متغیرها توانسته اند ۵۸ درصد از تغییرات متغیر بار مراقبتی را پیش بینی کنند. نتیجه گیری کلی: نتایج این مطالعه نشان داد که بار مراقبتی در والدین کودکان مبتلا به سرطان در حد متوسطی است. سطح بالای بار مراقبتی در این والدین با نوع سرطان، افزایش تعداد بستری کودکان، درآمد پایین و سن کم والدین در ارتباط بود. بنابراین شناسایی عوامل موثر در بروز بار مراقبتی والدین و طراحی استراتژی های مناسب جهت کاهش این بار که بتواند منجر به بهبود عملکرد والدین در ارائه مراقبت به کودکان مبتلا به سرطان شود، ضروری به نظر می رسد.

نویسندگان

مهرناز احمدی

PhD student in Nursing, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مریم رسولی

PhD in Nursing, Associate Professor, Pediatric Nursing Department, Nursing and Midwifery School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

مریم کرمی

MS in Nursing, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

عباس عباس زاده

PhD in Nursing, Professor, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

سعید پورمنصوری

MS in Nursing, Treatment Deputy, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran. ( Corresponding author) Tel: ۰۹۱۶۳۱۸۷۰۸۱ Email: saeed.poormansouri@gmail.com

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Esmaeili R, Ahmadi F, Mohammadi E, Tirgari Seraj A. [Life ...
 • Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics, ۲۰۱۶. CA ...
 • American Cancer Society Inc. Special Section: Cancer in Children. Key ...
 • Lotfi Kashani F, Vaziri Sh, Ghaser Sh, Mousavi M, Hashemi ...
 • Baljani E, Khashabi J, Amanpour E, Azimi N. [Relationship between ...
 • Missel M, Birkelund R. Living with incurable oesophageal cancer. A ...
 • Altay N, Kilicarslan E, Sarı Ç, Kisecik Z. Determination of ...
 • Adelman RD, Tmanova LL, Delgado D, Dion S, Lachs MS. ...
 • Nemati S, Rassouli M, Ilkhani M, Baghestani AR. Perceptions of ...
 • Kahriman F, Zaybak A. Caregiver burden and perceived social support ...
 • Khoury MN, Huijer HA-S, Doumit MAA. Lebanese parents' experiences with ...
 • Puchalski CM. Spirituality in the cancer trajectory. Ann Oncol. ۲۰۱۲;۲۳(suppl_۳):۴۹-۵۵ ...
 • Zarit SH. Family care and burden at the end of ...
 • Chiou CJ, Chang H-Y, Chen IP, Wang HH. Social support ...
 • Wang J, Shen N, Zhang X, Shen M, Xie A, ...
 • Wang LJ, Zhong WX, Ji XD, Chen J. Depression, caregiver ...
 • Choi YS, Hwang SW, Hwang IC, Lee YJ, Kim YS, ...
 • Hockenberry MJ, Wilson D. Wong's nursing care of infants and ...
 • Panganiban-Corales AT, Medina MF. Family resources study: part ۱: family ...
 • Masa'Deh R, Collier J, Hall C. Parental stress when caring ...
 • Kuscu MK, Dural U, Önen P, Yaşa Y, Yayla M, ...
 • Yakar HK, Pinar R. Reliability and validity of Turkish version ...
 • Bayat M, Erdem E, Gül Kuzucu E. Depression, anxiety, hopelessness, ...
 • Nemati S, Rassouli M, Baghestani AR. [The spiritual challenges faced ...
 • Abbasnezhad M, Rahmani A, Ghahramanian A, Roshangar F, Eivazi J, ...
 • Deniz H, Inci F. The burden of care and quality ...
 • Rha SY, Park Y, Song SK, Lee CE, Lee J. ...
 • Klassen AF, Raina P, McIntosh C, Sung L, Klaassen RJ, ...
 • Santo EARdE, Gaíva MAM, Espinosa MM, Barbosa DA, Belasco AGS. ...
 • Pashaee S, Khalili A, Shirvani H, Valizadeh L, Joonbakhsh F. ...
 • Elmståhl S, Malmberg B, Annerstedt L. Caregiver's burden of patients ...
 • Mashayekhi F, Jozdani RH, Chamak MN, Mehni S. [Caregiver burden ...
 • Farajzadeh A, Akbarfahimi M, Maroufizadeh S, Rostami HR, Kohan AH. ...
 • Shieh SC, Tung HS, Liang SY. Social support as influencing ...
 • Yildiz E, Karakas SA, Güngörmüs Z, Cengiz M. Levels of ...
 • Salmani N, Ashketorab T, Hasanvand S. [The Burden of Caregiver ...
 • Maheshwari Preksha S, Kaur MR. Perceived Social Support and Burden ...
 • Çıtlık Sarıtaş S, Kavak F, Aksoy A, Sarıtaş S. Examination ...
 • Foster R, Bardos J, Wilson T, Hamerslag L, Kusel J. ...
 • LeBlanc TW, Wolf SP, El-Jawahri A, Davis DM, Locke SC, ...
 • Tamayo GJ, Broxson A, Munsell M, Cohen MZ, editors. Caring ...
 • Gulia A, Byregowda S, Panda PK. Palliative care in musculoskeletal ...
 • Datta K, Choudhuri M, Guha S, Biswas J. Childhood cancer ...
 • Elcigil A, Conk Z. Determining the burden of mothers with ...
 • Warner EL, Kirchhoff AC, Nam GE, Fluchel M. Financial burden ...
 • Pagano E, Baldi I, Mosso ML, di Montezemolo LC, Fagioli ...
 • نمایش کامل مراجع