کاربرد پردازش تصویر در استخراج داده های پویای ترافیکی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 86

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EARTHSCI03_033

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1402

چکیده مقاله:

توسعه سریع اقتصادی-اجتماعی در کلانشهرها با نیاز بیشتر افراد به جابجایی و دسترسی به نقاط مختلف همراه است. پیشرفتهای روزافزون در صنعت حمل و نقل و به ویژه تولید وسایل نقلیه نیز منجر به افزایش تقاضای استفاده از وسایل نقلیه گردیده است. در صورتی که این افزایش تقاضا با عرضه مناسب به ویژه در زمینه ایجاد زیرساختهای جدید همراه نگردد، منجر به افت کارایی سیستم حمل و نقل خواهد گردید. از آنجا که سیستم حمل و نقل یک مجموعه پویا بوده و همواره جریانی پیوسته از وسایل نقلیه در شبکه معابر جریان دارد، در اختیار داشتن داده های ترافیکی از شبکه در موقعیتهای مکانی و زمانی مختلف، تصمیمگیریهای مرتبط با سفر را هم برای کاربران و هم برای مدیران شهری تسهیل مینماید. پژوهش پیش رو با استفاده از روشی مبتنی بر پردازش تصویر، رویکردی جهت استخراج داده های پویای ترافیکی در سطح کلانشهر تهران در در یک بازه زمانی یک ماه ه ارائه میدهد که در آن، از تصاویر ترافیکی به دست آمده از برنامه های کاربردی مبتنی بر وب استفاده شده است. پس توضیح در خصوص روش استخراج داده های موردنظر، یک شاخص تراکم ترافیکی به منظور ارزیابی وضعیت ترافیکی در منطقه مطالعاتی اراده گردیده و سپس، تغییرات زمانی- مکانی شاخص استخراج شده با استفاده از نمودارهای هافمولر نمایش داده شده است. روش استفاده شده در این پژوهش به عنوان یک ابزار کم هزینه امکان جمع آوری داده های پویای ترافیکی را به صورت جامع از کل منطقه مطالعاتی در مقیاس مکانی و زمانی وسیع در اختیار مدیران شهری قرار داده و لذا با استخراج الگوهای تراکم، امکان برنامهریزی و مدیریت بهتر شبکه حمل و نقل را فراهم مینماید.

کلیدواژه ها:

داده های پویای ترافیکی ، پردازش تصویر ، تراکم ، نمودار هافمولر

نویسندگان

متین شهری

استادیار، دانشکده مهندسی علوم زمین، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران

محمدامین قنادی

استادیار، دانشکده مهندسی علوم زمین، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران