ناهنجاری های کالبدی در مناطق ناکارآمد شهرهای حاشیه ایی کلانشهرها و تاثیرگزاری آن بر وقوع ساخت و ساز غیر مجاز اراضی شهری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 68

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACUSCONF07_029

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1402

چکیده مقاله:

شکل گیری و گسترش سکونتگاه های نامتعارف و خوانگیخته با ویژگی های نامطلوب کالبدی، اقتصادی و اجتماعی از جمله پیامدهایرشد شهرنشینی در شهر اسلام شهر بوده است. مقاله حاضر با هدف بررسی و شناخت برنامه ریزی راهبردی و نقاط قوت و ضعف موجودمحدوده حاشیه ایی اسلامشهر به عنوان نمونه ای از سیاست های برنامه ریزی راهبردی در منطقه کلان شهر تهران و میزان انطباقپذیری اجرای چنین طرحی با اهداف کلان مدیریت منطقه کلان شهری تهران پرداخته ، این محدوده از نظر ویژگی های کالبدی بامشکلات و نارسایی های فراوانی روبروست. مجموعه خصوصیات کالبدی در کنار ویژگی های جمعیتی و اجتماعی حاکم بر منطقه باعثشده است تا این محدوده محل تمرکز میزان قابل توجهی از جرایم شهری و بستر ساخت و سازهای غیر مجاز باشداین پژوهش با هدف شناسایی و تبیین عوامل موثر و با استفاده از تکنیک های چون دلفی ) DELFI ( و سوات ) SOWAT ( وترکیبی از روش های توصیفی، تحلیلی و تطبیقی به تحلیل میزان بررسی تاثیر نارسایی های کالبدی در وقوع ناهنجاری در ساخت وسازهای حاشیه شهر ها پرداخته است نتایج این پژوهش بیانگر آن است که به دلیل ضعف های شهرداری های کوچک شرایط تکوینساخت و سازهای غیرمجاز و به تبع آن اسکان غیر رسمی، بدمسکنی، عدم دسترسی به امکانات فضایی پراکندگی الگوی ساخت و سازهایغیر مجاز در محدوده های خاصی از شهر اسلامشهر (میان آباد) بیشتر بوده و از الگوی متمرکز تری برخوردار است در صورتی که مناطقمرکزی شهر از نظر تکثر رخداد ساخت و سازهای غیر مجاز مناطق پاکتری به حساب می آیند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

امین فاخر

شهرداری تهران، تهران

محمد رضایی تهرانی

شهرداری تهران، تهران