تجارب جهانی مدیریت تخلفات ساختمانی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 108

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU08_0950

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

تخلفات ساختمانی به عنوان نقض قوانین و ضوابط شهری در ساختو ساز و توسعه کالبدی شهری تعریف می شود. ایننوع از تخلفات شهری در کشورهای توسعه یافته به ندرت یافت میشود و بیشتر مربوط به ادبیات شهرسازی و برنامه ریزیشهری کشورهای جهان سوم می باشد. طبیعتا کشور ایران یکی از کشورهای است که شهرهای آن متاثر از تخلفاتساختمانی است. به طوری که بسیاری از مدیران شهری به جای برخورد منطقی با تخلفات ساختمانی و جلوگیری ازگسترش روزافزون آن، به تخلفات ساختمانی به عنوان یک منبع درآمد نگاه میکنند و در برخی از کلانشهرهای کشورتقربیا ۱۵ درصد از درآمدهای شهرداری را به تخلفات ساختمانی اختصاص دادهاند. تخلفات ساختمانی به دلیل عواملزمینه ای، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مدیریت شهری، قوانین و ضوابط شهرسازی و عملکرد سایر سازمانها و نهادهایتصمیم گیر کلان مانند شورای عالی معماری و شهرسازی و نظام مهندسی انجام میشود، که نیاز به شناسایی و تحلیلاین عوامل می باشد. بر این اساس این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف بررسی تجارب جهانی مدیریت تخلفات ساختمانی در کشورهای مختلف انجام شده است.

نویسندگان

وحید مهدویان

دکتری شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان و معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

حمیدرضا طالبی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی موسسه آموزش عالی علامه فیض الاسلام