بررسی تطبیقی تعهد بنفع ثالث در قانون مدنی ایران و فرانسه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 170

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCA06_096

تاریخ نمایه سازی: 24 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

آثار قرارداد نسبت به اشخاص ثالث می تواند نتایج و آثار متعددی در روابط طرفین قرارداد با یکدیگر و یا اشخاص خارج از قرارداد بر جای گذارد. لذا اهمیت بررسی و توجه به موضوع فوق از آنجا حائزاهمیت می شود که آیا طرفین یک قرارداد توان درج تعهدی به نفع اشخاص خارج از قرارداد که نهتنها در تشکیل عقد نقشی نداشته اند، بلکه طرفین قرارداد، اقدام به درج تعهداتی هم برای آنها به نمایند؟ لذا در پژوهش فوق تلاش گردیده است با مقایسه جزئی با قانون مدنی فرانسه در رابطه با درج تعهدات و آثار قراردادهای انعقادی اشخاص نسبت به افراد خارج از قرارداد،نسبت به آثار و پیامدهای اینگونه تعهدات واکاوی و ارائه نظر شود.لذا ضمن تلاش در جهت پاسخگویی به این سوال که آیا اینگونه قراردادها قابل استناد در برابر اشخاص ثالث خواهد بود،نسبت به طرح مسئله و پاسخ دهی به سوالات مذکور تلاش گردیده است.

نویسندگان

سیدرسول موسوی شجری

پژوهشگردوره دکتری حقوق خصوصی

اباست پورمحمد

عضو هیات علمی دانشگاه