بررسی اثرات و عوارض افزایش بودجه اختصاص یافته بر مدیریت شهری(مطالعه موردی شهر ماهدشت)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 295

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MTAEB14_002

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی منابع درآمدی شهرداری شهرستان ماهداشت است. هدف دیگر این تحقیق تبیین و روش های افزایش منابع مالی شهر داری ماهدشت است. روش پژوهش توصیفی و پیمایشی است. در این تحقیق به منظور جمع آوری داده ها، از بانک اطلاعاتی حسابداری شهرداری شهرستان ماهدشت و پرسشنامه ی محقق ساخته ی راهکارهای افزایش درآمد شهرداری استفاده شده است. پایایی این ابزار مطلوب و بیشترین پایایی از طریق روش تنصیف گاتمن (۹۳/۰)و کمترین پایایی از طریق روش تنصیف اسپیرمن براون (۷۹/۰) بدست آورده شده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارمندان بخش حسابداری شهرستان هستند که مجموعا ۶۰ نفر بودند. به دلیل ماهیت جامعه آماری و تعداد محدود اعضای جامعه ی آماری، از روش نمونه گیری سرشماری استفاده شده است. نتایج نشان داد شرکت کنندگان در پژوهش اثرات و عوارض افزایش بودجه اختصاص یافته بر مدیریت شهری شهرداری را به ترتیب اولویت مالیات بر املاک و دارایی ها، خصوصی سازی (برون سپاری) خدمات، تامین مالی از طریق صندوق سرمایه گذاری شهر، دریافت بهای خدمات ارائه شده به شهروندان، مشارکت بخش غیر دولتی، مالیات انتقالی از دولت به شهرداری و عوارض مختلف می دانند.