بررسی عوامل موثر بر پذیرش بسترهای تعاملی توسط کتابداران کتابخانه های دیجیتالی ایران بر اساس مدل پذیرش فناوری دیویس

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 137

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENGTCONF06_022

تاریخ نمایه سازی: 4 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر عوامل موثر بر پذیرش بسترهای تعاملی توسط کتابداران کتابخانه های دیجیتال ایران بر مبنای مدل پذیرش فناوری دیویس بررسی نموده است. روش این پژوهش به روش پیمایشی با رویکرد تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده و جامعه آن را ۱۱۱ نفر کتابدار کتابخانه های دیجیتال تشکیل دادهاند. داده های لازم به وسیله دو ابزار سیاه هوارسی و پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. یافته های پژوهش نشان داد وضعیت استفاده از بسترهای تعاملی در کتابخانه های دیجیتال ایران در حد مطلوبی قرار ندارد. از میان عوامل بیرونی(فردی، فناورانه و محیطی)، سه عامل: "تجربه قبلی استفاده از بسترهای تعاملی"، "شبکه و سرعت انتقال اطلاعات"و "سهولت دسترسی به بسترهای تعاملی" از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر پذیرش بسترهای تعاملی است که تقویت آنها سبب پذیرش بسترهای تعاملی در میان کتابداران می شود و از میان عوامل درونی "برداشت ذهنی از مفید بودن استفاده"و "برداشت ذهنی از آسانی استفاده" از بسترهای تعاملی بیشترین تاثیر را بر استفاده از این بسترها در کتابخانه های دیجیتال ایران دارند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

زهرا جعفرزاده کرمانی

عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)

سعید ادگی

کارشناس خدمات تحویل مدرک الکترونیکی کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی