سنجش سواد دیجیتال در ایران و راهبردهای توسعه آن در یکی از مدارس شهر اهواز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 175

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ESPCONF09_174

تاریخ نمایه سازی: 31 فروردین 1402

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف معرفی سواد دیجیتال و استراتژیهای توسعه آن انجام گردید و در ادامه به بررسیوضعیت آن در یکی از مدارس شهر اهواز اقدام شد. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی و ابزارهایپرسشنامه و مصاحبه و اسناد موجود اقدام به جمع آو ی داده ها گردید. نمونه پژوهش ۷۰ نفر از خانواده هایدانش آموزان یکی از مدارس اهواز در دوره آموزش مجازی بود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سواددیجیتال در نمونه بطور کل از وضعیت متوسطی برخوردار می باشد و میانگین سواد دیجیتال ۵۱.۳۷ بوده امادر زیرساخت های ارتباطی دا ری وضعیت ضعیفی نسبت به متوسط جهانی می باشد.

نویسندگان

مرضیه نقیبی

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و کارمند اداره آموزش و پرورش شهر اهواز