CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

سنجش سواد دیجیتال در ایران و راهبردهای توسعه آن در یکی از مدارس شهر اهواز

عنوان مقاله: سنجش سواد دیجیتال در ایران و راهبردهای توسعه آن در یکی از مدارس شهر اهواز
شناسه ملی مقاله: ESPCONF09_174
منتشر شده در نهمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرضیه نقیبی - کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و کارمند اداره آموزش و پرورش شهر اهواز

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف معرفی سواد دیجیتال و استراتژیهای توسعه آن انجام گردید و در ادامه به بررسیوضعیت آن در یکی از مدارس شهر اهواز اقدام شد. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی و ابزارهایپرسشنامه و مصاحبه و اسناد موجود اقدام به جمع آو ی داده ها گردید. نمونه پژوهش ۷۰ نفر از خانواده هایدانش آموزان یکی از مدارس اهواز در دوره آموزش مجازی بود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سواددیجیتال در نمونه بطور کل از وضعیت متوسطی برخوردار می باشد و میانگین سواد دیجیتال ۵۱.۳۷ بوده امادر زیرساخت های ارتباطی دا ری وضعیت ضعیفی نسبت به متوسط جهانی می باشد.

کلمات کلیدی:
سنجش، سواد دیجیتال، راهبردهای توسعه، مدارس شهر اهواز

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1637643/