بررسی اهمیت تغییر سازمانی در شهرداری مشهد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 195

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANACC09_061

تاریخ نمایه سازی: 23 فروردین 1402

چکیده مقاله:

در سازمانهای ایرانی، به خصوص سازمانهای دولتی، به دلیل تاکید زیاد بر اصول بوروکراتیک، ایجاد زمینه هایاجرای موفق برنامه های تغییر و تحول اداری با چالش اساسی روبه روست. پرداختن به موضوع تغییر سازمانیبرای سازمانهای دولتی که انگیزه های غیرمادی و اهدافی از جنس خدمت رسانی دارند، از اهمیت دو چندانبرخوردار است؛ زیرا ورودی ها، فرایند و عملیات و خروجی های این نوع سازمانها در ارتباط مستقیم وتنگاتنگ با مولفه های انسانی و نرم است؛ مولفه هایی که تغییرات در آنها محسوس نیست، ولی درک نکردنتغییرات، تطابق نداشتن با آنها و فقدان چاره اندیشی لازم برای آثار تغییرات، نتایجی عمیق و جبرانناپذیر برایسازمان و همچنین بازتاب های گسترده اجتماعی به دنبال خواهد داشت. تغییر سازمانی به عنوان تلاشی برنامه-ریزی شده برای افزایش اثربخشی و سلامت سازمان از طریق برنامه ریزی فرایندهای سازمان، با استفاده از دانشرفتارسازمانی است. در این مقاله به شکل مروری به تغییر سازمانی و اهمیت آن در سازمانهای دولتی پرداخته-ایم و پیشنهاداتی برای سازمان مورد مطالعه)شهرداری مشهد( ارائه شده است.

نویسندگان

هداسادات نبوی

کارمند شهرداری مشهد

محبوبه قربانپور

کارمند شهرداری مشهد

مهدی صادقی شمس آباد

کارمند شهرداری مشهد