بررسی تقویت بنیان خانواده در پرتو آموزه های قرآن و عرفان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 89

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IAUZ-19-75_012

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1401

چکیده مقاله:

نهاد خانواده، اصلی ترین رکن جامعه و بستر فرهنگ­های گوناگون و زمینه ساز خوشبختی و یا بدبختی انسان­ها و امت­هاست؛ از این رو تعالیم اسلام و همچنین آموزه­های عرفانی که برنامه سعادت و تکامل بشر است، عنایت ویژه ای به سلامت، رشد و پویایی این نهاد سرنوشت ساز دارند. خانواده نهادی است که بر پایه ازدواج مرد و زن، شکل­می گیرد و با تولید مثل، توسعه­می یابد. این نهاد، اساس سازندگی شخصیت انسان و مهمترین عامل تکامل جامعه است. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی بوده و یافته­ها حاکی از آن است که اسلام و همچنین آموزه­های عرفانی برای تاسیس و تحکیم این نهاد سرنوشت ساز و پیشگیری از فروپاشی آن، رهنمودهای بسیار مهمی عرضه کرده­است. تامل در این رهنمودها، به­روشنی نشان­می دهد که این دو منبع غنی، ریشه در وحی الهی دارند و منطبق با فطرت انسانی هستند و برای صیانت خانواده و پیشگیری از فروپاشی آن، راهی جز عمل به رهنمودهای این آیین الهی نیست.

نویسندگان

مژگان نادری

دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسلامی،همدان ،ایران.

سیدحمید حسینی

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،همدان ،ایران.نویسنده مسئول: s.h.hosseini۱۴۰۱۱۴۰۱@gmail.com

فاطمه شرعیاتی

استادیارگروه علوم قرآن و حدیث، واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسلامی، تویسرکان، ایران.