مروری بر تاثیر تقویت کننده ها و مواد افزودنی بر خواص تریبولوژیکی کامپوزیت های اصطکاکی زمینه مسی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 107

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES16_009

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1401

چکیده مقاله:

کامپوزیت های اصطکاکی زمینه مس هدایت حرارتی، خواص تریبولوژیکی و مقاومت سایش خوبی نسبت به سایر مواد اصطکاکیزمینه فلزی داشته و بهترین گزینه برای کاربرد در لنت های کامپوزیتی تحت انرژی ترمز بالا هستند. این مواد عموما حاوی فازسخت، روان کننده جامد و فیلر بوده و در طول فرایند اصطکاکی باید ضریب اصطکاک پایدار و نرخ سایش کم داشته باشند. در اینمقاله مروری، تاثیر تقویت کننده ها و مواد افزودنی بر خواص تریبولوژیکی کامپوزیت های اصطکاک ی با زمینه مس بررسی شدهاست. روا ن کننده های جامد مانند گرافیت (MoS(۲ و h-BNنقش تعیین کنندهای در کاهش نرخ سایش دارند. بررسی ها نشان داده دمای اکسیداسیون اولیه h-BN (۹۰۰°C) به طور قابل توجهی بالتر از گرافیت (۴۵۰°C) و (MoS(۲) (۳۶۰°C است. لذا در دماهای بالا که گرافیت و (MoS(۲ از بین می روند، h-BN عملکرد خوبی داشته و روا نکاری عالی را ارائه می دهد . افزودن تقویت کننده های سرامیکی مانند SiC و (Al(۲)O(۳ بر خواص ارزشمندی مانند ضریب اصطکاک، مقاومت در برابر سایش، استحکام و خواص تریبولوژیکی تاثیر قابل توجهی داشته و از جوشکاری موضعی و انتقال فلز زمینه به سطح سایش در طول فرایند ترمزجلوگیری می کنند. گزارش ها حاکی از آن است که با افزودن SiC تا ۲۰ درصد وزنی ، میزان سایش و COF این کامپوزیت ها کاهش مییابد. همچنین با افزایش کسر ذرات (Al(۲)O(۳ در کامپوزیت های پایه مس، ضریب اصطکاک بالا رفته و نرخ سایش نیز در ابتدا کاهش و در ادامه بیشتر شده است.

کلیدواژه ها:

کامپوزیت های اصطکاکی پایه مس ، ذرات تقویت کننده ، روا نکار ، ضریب اصطکاک ، نرخ سایش

نویسندگان

محمدرضا توکلی

دانشجوی دکتری، پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژ یهای نو، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران

سیده مینا سعیدی حیدری

استادیار، پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژ یهای نو، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران

فرزاد شهری

دانشیار، پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژ یهای نو، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران

مائده کرمی

کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران