آیا پیشرفت اقتصاد دانش بنیان منجر به رشد اقتصادی سبز خواهد شد؟

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 213

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KAEE01_010

تاریخ نمایه سازی: 14 اسفند 1401

چکیده مقاله:

اقتصاد دانش بنیان یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود که مورد توجه دولت های مختلف بوده است . اقتصادهای پیشرفته ای نظیر اقتصاد کشورهای آمریکای شمالی ، اروپایی یا آسیای شرقی طی سالهای گذشته با محور قرار دادن این اقتصاد به شکوفایی ، استقلال و قدرت اقتصادی و سیاسی دست یافته اند. دراین مقاله ابتدا از روش انگل گرنجر که برای تشخیص علیت میان سریهای زمانی و سپس از روش خودرگرسیون با وقفه گسترده (ARDL) برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شده است . نتایج نشان می دهد مصرف انرژی سوختی ، و نیرویکار، شاخص نوآوری و شاخص تحصیلات با تولید سبز باعث علیت گرنجری برای یکدیگر نمی شوند، اما علیت گرنجر از تولید سبز تا موجودی سرمایه و بالعکس ؛ همچنین ، از رشد سبز به شاخص تحصیلات و بالعکس جریان دارد. نتایج در روش خودرگرسیون با وقفه گسترده نشان می دهد که کشش های جزئی تولید برای نهادههای مصرف انرژی سوخت ، نیروی کار، موجودی سرمایه ، سرمایه انسانی ، شاخص نوآوری جهانی و شاخص تحصیلات همان ضرایب متغیرها در تابع تولید بدست آمده است . با توجه به اینکه کشش های نهادهها در طول تولید و در سالهای مختلف در تابع کاب داگلاس ثابت است ؛ می توان این گونه تفسیر کرد که کشش تولید سبز با یک وقفه ، سرمایه انسانی ، شاخص نوآوری جهانی ، شاخص نوآوری جهانی با یک وقفه ، شاخص تحصیلات و شاخص تحصیلات با یک وقفه به ترتیب ۲۲/۰، ۲۱/۰ ، ۱۸/۰، ۳۵/۰، ۵۱/۰ و ۹۷/۰ می باشد. در نتیجه می توان گفت پیشرفت اقتصاد دانش بنیان در ایران دوستدار طبیعت نیست و باعث ایجاد دی اکسیدکربن می شود و بر تولید سبز تاثیر منفی می گذارد.

نویسندگان

مهناز کلانتری پور

دانشجوی دکتری اقتصادکشاورزی تربیت مدرس تهران.

محمدرضا اکبری

دانشجوی دکتری اقتصادکشاورزی تربیت مدرس تهران.

حامد نجفی علمدارلو

دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی تربیت مدرس تهران.

سیدحبیب اله موسوی

دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی تربیت مدرس تهران.