ارزیابی تاثیر شاخص های شهر فراگیر بر شهر کرمانشاه با رویکرد آینده پژوهی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 211

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU02_2036

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1401

چکیده مقاله:

شهر فراگیر در سالهای اخیر، شکل جدیدی از توسعه زندگی را نمایان کرده و به عنوان یک رویکرد موثر برای رسیدن به مدیریت بهتر شهری مطرح شدهاست . در همین راستا؛ هدف پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر شاخص های شهر فراگیر بر شهر کرمانشاه است . روش تحقیق با رویکردی آینده-نگارانه و با استفاده از تکنیک اثرات متقاطع تنظیم و در تحلیل دادهها از نرم افزار میک مک استفاده شدهاست . در روند تهیه و تولید دادهها ابتدا به ارزیابی شاخص های شهر فراگیر شهر کرمانشاه با استفاده از نظرات ۱۵نفر از متخصصین این موضوع، استادان و کارشناسان در سازمانهای ذی ربط از طریق روش دلفی شناسایی شدهاست . نتایج حاکی از این است که در صفحه پراکندگی پنج دسته (عوامل تاثیرگذار، عوامل ریسک ، عوامل وابسته و عوامل مستقل ، تنظیم کننده) قابل شناسایی هستند. در نهایت از میان ۴۵ عامل کلیدی ، پس از بررسی میزان تاثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده شهر فراگیر بر شهر کرمانشاه با روشهای مستقیم و غیرمستقیم ، ۱۳ پیشران موثر و کلیدی از جمله ؛ فرآیند شاخص کار از راه دور فراگیر، پشتیبانی فراگیر، کتابخانه فراگیر ، وسایل نقلیه فراگیر، کنترل آلودگی هوا، سواد دیجیتالی ، پارک فراگیر، مسکن هوشمند، خدمات پشتیبانی فراگیر، آپارتمان فراگیر، برنامه ریزی فراگیر، کنترل ترافیک فراگیر، کنترل آلودگی خاک و سیستم پرداخت فراگیر که بیش ترین نقش را در وضعیت آینده ی شهر فراگیر در شهر کرمانشاه دارند، مشخص شدند و به عنوان عوامل و پیشرانهای موثر بر فراگیر در شهر کرمانشاه انتخاب شدند. در ادامه نتایج نشان داد که عوامل کنفرانس فراگیر، برنامه ریزی فراگیر، فناوری زمینه آگاه، سیستم مراقبتی سالخوردگان، پارک فراگیر، وسایل نقلیه فراگیر، کنترل ترافیک فراگیر، خریدفروش فراگیر، امکان جستجوی شغل فراگیر، شهرداری فراگیر، اجاره خانه فراگیر، سیستم پرداخت فراگیر، کنترل آلودگی هوا، مسکن هوشمند، سواد دیجیتالی ، کتابخانه فراگیر، آپارتمان فراگیر، فناوری همگرایی ، برنامه ریزی فراگیر و خدمات پشتیبانی فراگیر در وضعیت ریسک قرار دارند و شاخص های پشتیبانی فراگیر، کتابخانه فراگیر و وسایل نقلیه فراگیر بیش ترین میزان تاثیرگذاری بر فرآیند شهر فراگیر در شهر کرمانشاه را خواهند داشت .

نویسندگان

ساره رضایی اسحق وندی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه، ایران