بررسی تاثیر رویکردهای نوآورانه بر عملکرد صنعت بیمه با توجه به نقش میانجی مدیریت ریسک: مطالعه موردی شرکت بیمه معلم شهرستان ارومیه

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 601

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMIL09_003

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401

چکیده مقاله:

پس از شیوع ویروس کرونا، کسب و کار بیمه از نظر کاهش تقاضا برای بیمه نامه، بازگشت سرمایه کمتر و افزایش تسویه خسارت متحمل ضرر شده است. بنابراین، مدیریت ریسک نقش مهمی در کاهش ریسک برای کسب و کارها ایفا می کند. با این حال، مدیریت ریسک به عنوان یک رویکرد از پیش تعریف شده برای مدیریت تهدیدات ناشی از فعالیت یا خطای انسان محدود شده است. علاوه بر این، صنعت بیمه عمر با چالش پرداخت خسارت در صورت افزایش نرخ مرگ و میر پس از شیوع بحران کرونا مواجه است. بنابراین، نیاز به یک چارچوب مدیریت ریسک بهتر وجود دارد. لذا در این تحقیق، تاثیر رویکردهای نوآورانه بر عملکرد صنعت بیمه با توجه به نقش میانجی مدیریت ریسک بررسی می شود. برای این بررسی از یک مدل مفهومی جهت تاثیر همه متغیرهای مربوطه به طور همزمان استفاده می شود. مدل مفهومی این تحقیق متشکل از شش متغیر شامل متغیر مستقل بنام "رویکردهای نوآورانه با ابعاد (خدمات نوآورانه ، محصولات نوآورانه، فرایندهای نوآورانه، بازاریابی نوآورانه)" و دومتغیر وابسته بنام "مدیریت ریسک "، " عملکرد صنعت بیمه " می باشد. داده های آماری این تحقیق از تعداد ۲۴۷ نفر از کارکنان شرکت های بیمه معلم شهرستان ارومیه جمع آوری شده است. در این تحقیق نه فرضیه مطرح شده که همه آن ها مورد تایید قرار گرفته است. فرضیه های تایید شده، نشان می دهد که در حالت کلی رویکردهای نوآورانه با محوریت خدمات نوآورانه ، محصولات نوآوران ه و فرایندهای نوآورانه و بازاریابی نوآورانه بر مدیریت ریسک تاثیر معناداری دارد و همچنین نتایج نشان داد که مدیریت ریسک بر بهبود عملکرد صنعت بیمه تاثیر معنادرای دارد. همچنین نتایج مربوط به آزمون میانجی بیانگر این مطلب است که مدیریت ریسک رابطه بین رویکردهای نوآورانه با محوریت خدمات نوآورانه ، محصولات نوآورانه و فرایندهای نوآورانه و بازاریابی نوآورانه با عملکرد صنعت بیمه را میانجی گری می کند.

کلیدواژه ها:

مدیریت ریسک ، رویکردهای نوآورانه ، عملکر د صنعت بیمه

نویسندگان

ابراهیم رستمی فام

شرکت بیمه معلم ، مدیر استان آذربایجان غربی، ایران ، ارومیه

مرتضی ظهرابی

شرکت بیمه معلم، کارشناس صدور و خسارت، ایران ، ارومیه