بررسی پژوهشی مدیریت در شهرداری ها(مورد مطالعه شهرداریهای شهرستان مبارکه)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 221

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENGIN10_019

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1401

چکیده مقاله:

مدیریت شهری فقدان پردازی است که به تصمیم گیری سیستماتیک تبدیل می شود،موفقیت مدیریت شهری به قدرت، مشوعیت و ساختار قانون، اجتماعی و اقتصادی جامعه بستگی دارد. نوع مدل مدیریت شهری در دوره های مختلف تاریخ و در مناطق مختلف نشان دهندهنگرش و سطح مشارکت عمومی (رویکرد جمع گرایی) و قدرت اجرای مدیریت می باشد .یکیاز گفتمان های مهم در تعیین بهترین مدل مدیریت، تعیی نحوه اداره شهر و سپردن قدرتبه دست مدیران شهری می مدل مدیریت شهری ارتباط... تنگاتنگی با حل یا ایجاد مشکلات شهری دارد در این تحقیق با استفاده از روش های توصیف از مطالعاتکتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده و جامعه آماری پژوهش متشکل ازشهرداری های شهرستان مبارکه است

نویسندگان

عبدالله رحیمی لنجی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگا ن دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه