تاثیرPseudomonas putida بر عملکرد و جذب فسفر سه رقم سورگوم علوفه ای

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 136

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SBJ-1-2_006

تاریخ نمایه سازی: 1 اسفند 1401

چکیده مقاله:

به منظور بررسی نقشPseudomonas putida  بر خواص کمی و کیفی سه رقم سورگوم علوفه­ای، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران (ورامین) در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی در این تحقیق شامل سویه­های باکتری و گیاه بودند. عامل نوع باکتری در چهار سطح شامل بدون تلقیح بذر (شاهد)، تلقیح بذر باPseudomonas putida strain ۱۶۸، تلقیح بذر با P. putida strain ۴۱ و تلقیح بذر با ترکیبی از دو باکتری و عامل رقم در سه سطح شامل Speedfed، Jumbo و KFS۱ اعمال شدند. در این آزمایش صفاتی چون ارتفاع بوته، تعداد پنجه، قطر ساقه، تعداد برگ، سطح برگ در مرحله گلدهی، وزن تر و خشک ساقه، وزن تر و خشک برگ، عملکرد علوفه­تر و خشک، درصد فسفر گیاه و میزان فسفر خاک مورد ارزیابی قرار گرفتند. تیمار تلقیح بذر با P. putida strain ۱۶۸ در اکثر صفات مورد بررسی دارای بالاترین میانگین بود و کمترین آنها در تیمار ترکیبی از دو باکتری مشاهده شد. به نظر می­رسد که ریزسازواره­های حل­کننده فسفات با یکدیگر اثر آنتاگونیستی دارند، هر چند که تلقیح بذر با هر یک از آنها به تنهائی به دلیل جذب عناصر غذائی به ویژه فسفر و نیز تحریک رشد گیاه بر اثر ترشح متابولیت های ثانویه می تواند منجر­به افزایش عملکرد گیاه شود.

کلیدواژه ها:

باکتری حل کننده فسفات ، سورگوم علوفه ای ، عملکرد ، فسفر

نویسندگان

سید محمدرضا احتشامی

استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

محمدرضا عباسی

دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد رودهن

کاظم خاوازی

دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب کرج

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احتشامی، س.م.ر.، آقاعلیخانی، م.، چائی­چی، م.ر. و خاوازی، ک. ۱۳۸۸. ...
 • احتشامی، س.م.ر.، جاوید، ح.، مریدی، ر. و خاوازی، ک. ۱۳۸۸. ...
 • حسن­زاده، ا.، مظاهری، د.، چائی­چی، م.ر. و خاوازی، ک. ۱۳۸۶. ...
 • رمضانیان، ع. ۱۳۸۴. نقش باکتری های ریزوبیومی مولد آنزیم ACC ...
 • ملکوتی، م.ج. و همائی، م. ۱۳۷۲. حاصلخیزی خاک های مناطق ...
 • Adesemoye, A.O., Torbert, H.A. and Kloepper, J.W. ۲۰۱۰. Increased plant ...
 • Afzal, A., Ashraf, M., Asad, S.A. and Faroog, M. ۲۰۰۵. ...
 • Aseri, G.K., Neelam, J., Jitendra, P., Rao, A.V. and Meghwal, ...
 • Banchio, E., Bogino, P.C., Zygadlo, J. and Giordano, W. ۲۰۰۸. ...
 • Belimov, A.A., Safronova, V.I. and Mimura, T. ۲۰۰۲. Response of ...
 • Celebi, S.Z., Demir, S., Celebi, R., Durak, E.D. and Yilmaz, ...
 • Dodd, J.C., Burton, C.C., Bums, R.G. and Jeffries, P.J. ۱۹۸۷. ...
 • Edwards, S.G., Peter, J., Young, W. and Fitter, A.H. ۱۹۹۸. ...
 • Esitken, A., Hilal, Y., Ercisli, S., Figen Donmez, M., Tyran, ...
 • Gholami, A., Shahsavani, S. and Nezarat, S. ۲۰۰۹. The effect ...
 • Gollnera, M.J., Puschelb, D., Rydlovab, J., Jana, D. and Vosatka, ...
 • Hamel, C. and Smith, D.L. ۱۹۹۱. Interspecific N-transfer and plant ...
 • Kavino, M., Harish, S., Kumar, N., Saravanakumar, D. and Samiyappan, ...
 • Kim, K.Y., Jordan, D. and McDonald, G.A. ۱۹۹۸. Effect of ...
 • Li, H.Y., Zhu, Y.G., Marschner, P., Smith, F.A. and Smith, ...
 • Lucy, M., Reed, E. and Glick, B.R. ۲۰۰۴. Applications of ...
 • Mahato, P., Badoni, A. and Chauhan, J.S. ۲۰۰۹. Effect of ...
 • Miransari, M., Bahrami, H.A., Rejali, F. and Malakout, M.J. ۲۰۰۸. ...
 • Olsen, S.R., Cole, C.V., Watanabe, F.S. and Dean, L.A. ۱۹۵۴. ...
 • Pamella, A.C.S. and Steven, H. ۱۹۸۲. Inorganic phosphate solubilization by ...
 • Piromyou, P., Buranabanayat, B., Tantasawat, P., Tittabutr, P., Boonkerd, N. ...
 • Rodriguez, H. and Fraga, R. ۱۹۹۹. Phosphate solubilizing bacteria and ...
 • Sekar, K.R. and Karmegam, N. ۲۰۱۰. Earthworm casts as an ...
 • Shah, P., Kakar, K.M. and Zaha, K. ۲۰۰۱. Phosphorus use ...
 • Shaharoona, B., Arshad, M., Zahir, Z.A. and Khalid, A. ۲۰۰۶. ...
 • Valentine, A.J., Mortimer, P.E., Lintnaar, A. and Borgo, R. ۲۰۰۶. ...
 • Wu, Q.S. and Xia, R.X. ۲۰۰۶. Arbuscular mycorrhizal fungi influence ...
 • Wu, Q.S., Xia, R.X. and Zou, Y.N. ۲۰۰۸. Improved soil ...
 • Zabihi, H.R., Savaghebi, G.R., Khavazi, K. and Ganjali, A. ۲۰۰۹. ...
 • Zaidi, A., Khan, M.S. and Aamil, M. ۲۰۰۳. Interactive effect ...
 • Zaidi, A., Khan, M.S. and Aamil, M. ۲۰۰۴. Bioassociative effect ...
 • نمایش کامل مراجع