ارزیابی شهرداری آبادان از لحاظ شاخص های ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست و ارائه راهکارهایی بهمنظور استقرار سیستم مدیریت HSE

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 291

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HSEBCNF06_039

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1401

چکیده مقاله:

با توجه به توسعه تکنولوژی های شهری و گستردگی خدمات، ضروری است با بررسی ماموریت سازمانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست نسبت تعیین استراتژی های موثرHSE و اولویت بندی آنها اقدام گردد. این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به روش گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. در این تحقیق، مدارک بهداشت، ایمنی و محیط زیست در شهرداری آبادان بررسی گردید. همچنین کارشناسان و متخصصان منطقه یک شهرداری به تعداد ۵۰ نفر به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های مربوط به ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای و ابزار فیش برداری استفاده شد.

نویسندگان

سیاوش حکیمی نژاد

گروه (HSE)،موسسه آموزش عالی مهر اروند، آبادان ، ایران

امیرحسین دوامی

استادیار گروه (HSE)، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اهواز ، اهواز ، ایران