اولویت بندی ریسک های پروژه های تحقیقاتی در شرایط عدم قطعیت با رویکرد فازی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 112

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMEC01_020

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1401

چکیده مقاله:

بطور طبیعی هر فعالیتی با ریسک و مخاطره همراه است. ریسک پروژه ها مفهومی غیر از مفاهیم مالی دارد. در مدیریت پروژه, اتفاقاتی که می توانند در حین اجرای پروژه, رخ دهند و وقوع پروژه را به مخاطره بیاندازند, مفهوم ریسک را دارند. شناسایی, تجزیه و تحلیل, اولویت بندی و داشتن برنامه برای برخورد با این اتفاقات, می تواند نقش بسزایی در موفقیت پروژه داشته باشد. هدف اصلی این پژوهش, شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های تحقیقاتی براساس استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه ( PMBOK ) است. در ابتدا با استفاده از پیشینه تحقیقات قبلی و مطالعات کتابخانه ای ، ریسک پروژه های تحقیقاتی بر استخراج گردید این ریسکها مشتمل بر ۳۵ ریسک بود که درواقع زیر PMBOK اساس استاندارد مجموع ۷ ریسک کلی منابع و تیم، ارتباطات، ذینفعان، مدیریت تغییر، مدیریت هزینه و پشتیبانی اجرایی می باشد. سپس این ریسکها به صورت یک پرسشنامه که مبتنی بر روش مقایسه های زوجی AHP به شکل فازی بود تنظیم گردید.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سعید خلیلی

پژوهشگر و دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

مهدی بهرامپور

پژوهشگر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

مهدی طبری

پژوهشگر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

میثم صداقت

پژوهشگر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران