سنجش دیدگاه کارکنان در خصوص همراستایی اهداف فردی و سازمانی نیروی انسانی(مطالعه موردی شهرداری بابلسر)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 126

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMECONF08_006

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش شناسایی عوامل موثر در همسویی اهداف فردی و سازمانی کارکنان شهرداری بابلسر می باشد. جامعه آماری ۳۱۷ نفر از مجموعه کارکنان بوده که براساس جدول کرجی و مورگان ۱۷۵ نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شده اند. پرسشنامه ایی حاوی ۲۱ سوال در طیف لیکرت بامحوریت موضوع ارزش ، معنویت در محیط کاری ، شفافیت ، نظام انگیزشی پرداخت ، نظارت و کنترل ، عدم اطمینان محیطی ، مدیریت مشارکتی توزیع و نتایج آن در در نرم افزار SPSS استخراج شد که در نتیجه رابطه مثبت و معنا داری بین اهداف فردی و سازمانی براساس شاخص های معین شده بدست آمده است.

نویسندگان

سید محمد داور

معاون اداری مالی شهرداری بابلسر