بررسی نقش مدیریت ریسک در شهرداری مشهد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 73

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANACC09_059

تاریخ نمایه سازی: 10 بهمن 1401

چکیده مقاله:

مدیریت ریسک شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی مخاطرات سازمانی با هدف کمینهسازی یا حذف آنها است.ریسک به خطراتی گفته میشود که هماهنگی درونی یا عملکرد مالی و اقتصادی سازمان را تهدید میکند. مدیران از طریق مدیریت ریسک میکوشند تا این مخاطرات را کمینه کرده، مورد پایش و نظارات قرار دهند یا آن را کنترل و حذف کنند. اگر این خطرات در ابتدای پیدایش مورد شناسایی و کنترل قرار نگیرند میتوانند به یک بحران سازمانی تبدیل شوند. بنابراین لازم است ریسک ادراکشده از همان ابتدا مورد توجه و پیگیری قرار گیرد. در این صورت با کمترین هزینه مالی و غیرمالی میتوان اثرات نامطلوب این خطرات را حذف یا کنترل شود. مدیریتریسک یعنی استفاده از مهارتهای افراد و یا گروهها به منظور حصول اطمینان از شناسایی تمام ریسکها، اندازهگیری و اجرای آنها در سازمان. در این مقاله به شکل مروری به مدیریت ریسک و اهمیت آن در سازمانهایدولتی پرداخته ایم و پیشنهاداتی برای سازمان مورد مطالعه(شهرداری مشهد) ارائه شده است.

نویسندگان

هداسادات نبوی

کارمند شهرداری مشهد

محبوبه قربانپور

کارمند شهرداری مشهد

مهدی صادقی شمس آباد

کارمند شهرداری مشهد