بررسی سیستمی عوامل موثر بر افزایش سهم اتوبوسرانی در حمل و نقل عمومی به کمک پویایی شناسی کیفی سیستم ها (مورد مطالعه کلانشهر مشهد)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 297

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SYSTEMDYNAMIC04_027

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1401

چکیده مقاله:

سیستم حمل و نقل شهری، سیستمی پیچیده با متغیرهای متعدد و حلقه های بازخوردی غیرخطی است. هدف این مقاله ارائه مدلی بر اساس نمودارهای علی حلقوی در سیستم حمل و نقل شهری به منظور افزایش مد اتوبوسرانی می باشد. با استفاده از این مدل، ماهیت پیچیده و پویای سیستم حمل و نقل شهری درک و تاثیر سیاست ها ارزیابی می گردد. در این تحقیق، تلاش شده است تا متغیرهای اثرگذار بر سیستم اتوبوسرانی شناسایی شوند. همچنین چگونگی تاثیرگذاری هریک از این عوامل بر استفاده از اتوبوس بررسی و تعیین گردد. از آنجایی که سیستم حمل و نقل، سیستمی پویا با ابعاد گوناگون و عوامل متعددی است که این عوامل در طول زمان متغیر هستند، بنابراین جهت شناسایی عوامل موثر بر استفاده از حمل و نقل اتوبوسرانی از روش پویایی شناسی سیستم ها استفاده شده است. در نهایت طبق بررسی مدل و نظرات خبرگان، پیشنهاداتی جهت بهبود افزایش سهم اتوبوسرانی در حمل و نقل عمومی ارائه گردید.

کلیدواژه ها:

پویایی شناسی سیستم ها ، حمل و نقل عمومی ، سیستم اتوبوسرانی ، جذابیت سفر با خودرو شخصی ، ترافیک

نویسندگان

علیرضا پویا

دانشگاه فردوسی مشهد

علی سیبویه

دانشگاه فردوسی مشهد

مطهره ساغری دوز

دانشگاه فردوسی مشهد

سمیه فدایی

دانشگاه فردوسی مشهد